Integration

Rekordmange flygtninge er i arbejde

DA Analyse

Mere end hver anden i flygtningegruppen er i arbejde. Det er særligt i brancher som transport, industri og handel samt hotel-, restaurant- og turisterhverv, at flygtningene arbejder.

Det har gennem tiden været svært at få flygtninge i arbejde i Danmark.

Tilbage i 2016 var kun omkring 15 pct. af flygtningegruppen, som består af flygtninge og familiesammenførte, i arbejde. Udviklingen er imidlertid vendt, og i juni 2023 var rekordmange flygtninge i beskæftigelse svarende til 55 pct.

 

Udviklingen skal blandt ses lyset af de gunstige konjunkturer samt trepartsaftalen om integration fra 2016.

Aftalen betød blandt andet, at alle flygtninge skulle mødes som jobparate og hurtigt modtage en virksomhedsrettet indsats, samtidig med at de skulle modtage danskundervisning. Derudover blev integrationsuddannelse (IGU) indført, der kombinerer et ordinært ansættelsesforhold med danskuddannelse og målrettet opkvalificering. Det har bidraget til, at andelen af flygtninge i arbejde er mere end tredoblet siden 2016.

Flere flygtninge i arbejde har givet et løft i beskæftigelsen og delvis afhjulpet virksomhedernes rekrutteringsudfordringer, hvor manglen på medarbejdere har været stigende i hele perioden.

Fra 2016 til 2023 er beskæftigelsen steget med næsten 275.000 fuldtidspersoner. Flygtninge med asyl som opholdsgrundlag udgør kun omkring 0,5 procent af beskæftigelsen i 2023, men alligevel har flygtningene stået for 4 procent af beskæftigelsesstigningen i perioden, svarende til 11.000 personer.

Stigningen har været særligt stor inden for transport, hvor flygtninge med asyl som opholdsgrundlag står for 23 procent af stigningen, men også inden for industri, handel, hoteller og restauranter samt rengøring har flygtninge bidraget til en stor del af beskæftigelsesfremgangen. 

 

Selvom beskæftigelsen fortsætter med at stige, er beskæftigelsen blandt flygtninge kun steget marginalt siden 2022. Der er derfor behov for at se på yderligere veje til at få flere flygtninge i arbejde – det kunne f.eks. ske ved at udbrede den arbejdsmarkedsrettede indsats yderligere ved at indføre et krav om 37 timers aktivitet.

Der er også potentiale i integrationsgrunduddannelsen (IGU), hvor målgruppen netop er blevet udvidet med den nye trepartsaftale, så indvandrere og flygtninge med længere tids ophold i Danmark kan gøre brug af ordningen.

Det er positivt, da der – trods fremgangen i beskæftigelsen blandt flygtningene – stadig er et stort efterslæb sammenlignet med beskæftigelsen for personer med dansk herkomst.

Hvis man ser på alle indvandrere med ikke-vestlig baggrund, svarer forskellen i beskæftigelsen til en underbeskæftigelse på omkring 51.000 personer.

Læs mere om

INTEGRATION