EU og international

Det er afgørende for Danmark, at Europa samlet set formår at skabe vækst og velstand. Det kræver et EU, der er i stand til at tackle de udfordringer, som kalder på fælles løsninger. Dansk Arbejdsgiverforening arbejder for et visionært og balanceret EU, der udviser lederskab, men som også overlader beslutninger til medlemslandene, når løsningen bedst findes nationalt.

Vores vision er et EU, hvor tryghed og udvikling går hånd i hånd, hvor arbejdskraftens frie bevægelighed foregår under ansvarlige forhold, hvor der er koordineret uddannelse til beskæftigelse, og hvor medlemslandene handler på fælles beslutninger.

SENESTE NYT FRA EU OG INTERNATIONAL

EU og international