Arbejdsmarkedet i tal

DA udgiver en gang årligt en række analyser og nøgletal, som beskriver strukturerne og udviklingen på arbejdsmarkedet. Analyserne har primært fokus på DA-området og bygger hovedsageligt på DA’s egen statistikker.

Analyserne omhandler de fire nedenstående områder:

Organisering af arbejdsmarked: Her findes tal for arbejdsmarkedsorganisationer, herunder DA’s udbredelse på det danske arbejdsmarked.

Aftalesystemet: Her findes tal for overenskomstdækningen, udbredelse af lønsystemer på DA/FH-området, konflikter samt forhandlingsformer.

Løn og omkostninger i tal: Her findes opgørelser af lønsammensætning, arbejdstid samt lovbestemte medarbejderomkostninger.

Realløn og lønkonkurrenceevne: Her findes tal for reallønsudviklingen og udviklingen i lønkonkurrenceevnen (opdateres hvert kvartal).