Løn og ansættelse

De kollektive overenskomster er omdrejningspunktet i den danske model. Det betyder, at alle centrale spørgsmål om løn og ansættelse aftales af fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Ikke af politikerne gennem lovgivning.

Det er udgangspunktet for DA’s arbejde, og det har historisk sikret et stærkt dansk arbejdsmarked med sund balance mellem fleksibilitet, sikkerhed og udvikling. Det er det, som vi også kalder flexicurity. Og det er det, som DA hver dag arbejder for at udvikle og understøtte. Det er derfor helt afgørende, at lovgivning om ansættelsesforhold respekterer, at overenskomsterne udgør den primære regulering af ansættelsesforhold.

SENESTE NYT FRA LØN OG ANSÆTTELSE

Løn og ansættelse