Lønstatistik

DA udgiver tre forskellige lønstatistikker, som supplerer hinanden.
StrukturStatistikken beskriver niveauet for medarbejderomkostningerne på DA-området og angiver, hvordan arbejdsgivers betalinger er fordelt på løndele og øvrige omkostninger, der knytter sig til at have ansatte. Lønstruktur og lønspredning afdækkes årligt ved detaljerede beskrivelser af lønforhold for forskellige arbejdsfunktioner, brancher eller regioner.
KonjunkturStatistikken belyser den aktuelle udvikling i lønomkostningerne på DA-området. Kvartalsvist beskriver den ændringer i lønmodtagers fortjeneste for overordnede grupperinger fra StrukturStatistikken.
DA’s Internationale LønStatistik belyser lønforhold i Danmarks største samhandelslande. Den giver virksomhederne mulighed for at sammenligne lønudvikling og -niveauer på tværs af lande. 
Læs mere om statistikkerne, og om hvordan din virksomhed kan bruge tallene.