Integration

Dansk Arbejdsgiverforening arbejder for, at flygtninge og indvandrere deltager aktivt på arbejdsmarkedet. Derfor arbejder vi målrettet på at få flere indvandrere og flygtninge ind på danske arbejdspladser. Dette gør vi gennem analyser og politisk arbejde rettet mod beskæftigelsespolitikken med det mål, at alle grupper af samfundet bidrager på det danske arbejdsmarked.

SENESTE NYT FRA INTEGRATION

Integration