DA Feriegaranti

DA Feriegaranti administrerer feriegarantiordninger på vegne af en række af DA’s medlemsorganisationer. Information in English available here.

Følgende arbejdsgiverorganisationer er omfattet af ordningen:

 • Dansk Industri
 • Dansk Erhverv
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne
 • Danske Malermestre
 • Grakom Arbejdsgivere
 • Dansk Mode & Textil
 • HORESTA
 • SAMA (kun Dansk Maskinhandlerforening, Glarmesterlauget i Danmark og SKAD)
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark

Følgende gør sig gældende, hvis du er lønmodtager eller repræsenterer en lønmodtager, som har været ansat i en virksomhed under konkurs eller betalingsstandsning.

Feriegarantien dækker, hvis:

 • Din arbejdsgiver var medlem af en af ovenstående arbejdsgiverforeninger under feriegodtgørelsens optjeningsperiode, og
 • Du har været ansat under en kollektiv overenskomst.

Hvis du ikke har været ansat under en kollektiv overenskomst, skal kravet rettes til Lønmodtagernes Garantifond.

For udbetaling af diverse tilgodehavende skal du indsende følgende:

 • Transporterklæring i udfyldt og underskrevet stand.
 • Kopi af sidste udbetalte lønseddel og evt. sidste modtagne lønseddel fra konkursvirksomheden.
 • Udskrift af optjent ferie fra Borger.dk hvoraf det fremgår, hvad der er opsparet.
 • Kopi af LG's afgørelse og udbetalingsspecifikation, såfremt LG har udbetalt manglende løn.
 • Oplysning om overenskomst – fx kopi af ansættelseskontrakt.

Nogle sager er mere komplekse, og vi kan have behov for yderligere dokumentation. Vi kontakter dig, hvis vi skal bruge andre dokumenter.

Hvis du er medlem af en fagforening, kan de hjælpe dig med at rejse sagen over for DA Feriegaranti.

Dokumenterne bedes sendt til: Dansk Arbejdsgiverforening, Att.: DA Feriegaranti, Vester Voldgade 113, 1552 København V eller via vores kontaktformular.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: feriegaranti@da.dk

Telefon: 33 389 389

Åbningstider: Mandag til onsdag kl. 10-12. Torsdag kl. 13-16.

DA Feriegarantis behandling af dine personoplysninger

DA Feriegaranti behandler efter aftale med de ovennævnte tilsluttede medlemsorganisationers dine oplysninger på grundlag af den relevante kollektive overenskomst for at kunne udbetale dit krav på feriepenge, SH- eller Fritvalgsbetaling. Dette gælder uanset, hvornår konkursen er indtrådt. DA Feriegaranti har dataansvaret for behandlingen i DA Feriegaranti.

DA Feriegaranti er nødt til at behandle dine oplysninger for at kunne overholde dit arbejdsretlige krav på feriepenge, SH- eller Fritvalgsbetaling efter den pågældende overenskomst. Derfor er behandlingen lovlig, jf. primært Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, e, f, jf. også databeskyttelseslovens § 12. Dette gælder også om behandlingen af dit CPR-nummer, jf. Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. § 7, stk. 2.

DA Feriegaranti opbevarer dine oplysninger i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor du har fået udbetalt dit krav.

DA Feriegaranti udveksler dine oplysninger med Lønmodtagernes Garantifond og Feriepengeinfo og vedkommende medlemsorganisation. DA videregiver dine oplysninger til vedkommende medlemsorganisation, hvis der opstår tvist om dit krav og der f.eks. skal ske en fagretlig behandling af kravet.

Du har ret til at anmode DA Feriegaranti om indsigt i, hvilke oplysninger DA Feriegaranti behandler om dig. Du har også som registreret en række rettigheder. Du har ret til at anmode DA Feriegaranti om at berigtige, slette eller begrænse behandlingen af dine oplysninger, ligesom du i visse tilfælde har ret til at få dine data med. Endelig har du ret til at gøre indsigelse mod behandlingen over for DA Feriegaranti.

Ønsker du som person at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte DA.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet.

Hvis du vil have indsigt eller i øvrigt gør brug af dine rettigheder som registreret over for en behandling, der sker hos en af DA’s medlemsorganisationer, skal du rette henvendelse til medlemsorganisationen.