Beskæftigelse

Kun få reelle EURES-kandidater til danske jobs

DA Analyse

Danmark mangler medarbejdere. En af løsningerne på at få flere medarbejdere er at tiltrække internationale medarbejdere både fra EU og fra lande uden for EU.

Her har bl.a. 3F og HK henvist til, at der på den europæiske jobdatabase (EURES) er et stort antal EU-borgere, som gerne vil arbejde i Danmark, og at danske virksomheder derfor ikke behøver at rekruttere fra tredjelande. Og i Altinget i december 2023 anfører 3F og HK ligefrem, at der er 13 millioner ledige EU-borgere, som umiddelbart kan starte på job i Danmark.

Det afspejler dog ikke realiteten om rekrutteringssituationen på det europæiske arbejdsmarked. Pr. 12. april 2024 var der knap 1,2 mio. kandidater på EURES. Heraf havde ca. 7,5 pct. – knap 89.000 personer – angivet, at de var interesserede i beskæftigelse i Danmark.

Dette antal falder dog markant, når der stilles grundlæggende krav til indholdet i EURES-kandidaternes ansøgninger og CV, jf. figur 1.

 

De relevante krav til kandidaten er her sprogkompetencer i form af et engelsk CV og engelskkundskaber på minimum begynderniveau.

Oplysninger om kandidatens uddannelsesniveau er også relevante, idet en EURES-kandidat kan udtrykke interesse for at arbejde inden for et erhverv uden at være uddannet inden for området.

Det er kun ca. 5.000 kandidater – under seks pct. af personer på EURES med interesse for ansættelse i Danmark – som har angivet disse tre typer oplysninger, som en dansk virksomhed typisk vil forudsætte for at ansætte en person i en ledig stilling.

Til sammenligning var der i juni-november 2023 i alt godt 86.000 forgæves rekrutteringer i Danmark, jf. rekrutteringssurvey fra marts 2024 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, og herunder godt 40.000 stillinger, hvor det slet ikke lykkedes at få en stilling besat. Figur 2 viser denne fordeling med fokus på fem specifikke erhverv (tjenere, kokke, bus- og lastbilchauffører, elektrikere og mekanikere).

 

På tværs af de fem erhverv er der i april 2024 i alt kun godt 500 relevante EURES-kandidater. Til sammenligning var der i Danmark knap 8.500 forgæves rekrutteringer i juni-november 2023 inden for de fem erhverv. EURES-kandidaterne svarer her kun til ca. 1 ud af 16 stillinger.

Internationale medarbejdere – herunder fra de øvrige EU-lande – udgør en stor ressource for det danske arbejdsmarked, jf. også DA’s analyse  "Internationale medarbejdere afhjælper mangel på arbejdskraft i hele Danmark" fra marts 2024.

Omvendt er der kun få EURES-kandidater til stillinger i danske virksomheder, og for danske virksomheder er det en ganske stor opgave at sikre, at kandidaterne rent faktisk kan varetage de jobfunktioner, som de udtrykker interesse for. Derfor kan EURES heller ikke erstatte de danske virksomheders behov for at rekruttere internationale medarbejdere uden for EU. Det er et godt, men mindre bidrag til at løse den omfattende mangel på medarbejdere i Danmark.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE