Beskæftigelse

Indere er i høj kurs på det danske arbejdsmarked

DA Analyse

Antallet af indiske medarbejdere i Danmark er mere end syvdoblet de seneste 15 år. Og inderne er i dag blandt de 10 største nationaliteter blandt internationale medarbejdere i Danmark.

Siden 2008 er der kommer markant flere indiske statsborgere til Danmark for at arbejde, viser en opgørelse, som Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har lavet.

I oktober 2008 var der 1.038 fuldtidsbeskæftigede med indisk statsborgerskab, mens tallet i oktober 2023 var steget til 7.507. Det er mere end 7 gange flere end for 15 år siden.

Samtidig har de indiske medarbejdere overhalet både de tyrkiske og kinesiske statsborgere, der er i Danmark for at arbejde. Dette til trods for, at Indien havde det laveste udgangspunkt i 2008.

 

Den store stigning i antallet af indiske statsborgere på det danske arbejdsmarked gør samtidig inderne til den 8. største nationalitet blandt internationale medarbejdere og den største nationalitet uden for Europa, jf. figur 2.

 

Indiske medarbejdere er en del af løsningen på massiv mangel på IT-medarbejdere

Kigger man nærmere på, hvor inderne arbejder i Danmark, viser DA’s opgørelse, at 70 pct. af de indiske medarbejdere har arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau. De har primært arbejdsfunktioner som programmører, ingeniører eller på universiteter som forskere.

De fleste kommer gennem beløbsordningen og har således en høj indkomst.

 

En analyse af IRIS Group og HBS Economics viser, at Danmark i 2030 vil mangle 22.000 IT-medarbejdere. Og allerede i dag oplever omtrent tre ud af fire danske IT-leverandører, at manglen på kompetencer er den største vækstbarriere for erhvervet.

Samtidig peger EU på, at der i 2030 er brug for 20 millioner IT-specialister i Europa for at kunne følge med efterspørgslen efter digitale kompetencer på arbejdsmarkedet, hvilket er en fordobling i forhold til det nuværende antal i EU, som er på 8,9 millioner.

Der er således behov for at sikre virksomhederne flere kvalificerede medarbejdere inden for blandt andet IT, og her kan indiske medarbejdere være en del af løsningen på den massive mangel på IT-medarbejdere.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE