Manglen på medarbejdere er ikke kun et dansk fænomen

Beskæftigelse

Manglen på medarbejdere er ikke kun et dansk fænomen

Debatindlæg

Manglen på medarbejdere er et lige så stort problem i resten af EU som i Danmark, og konkurrencen om medarbejderne skærpes fremadrettet. Det er derfor afgørende, at vi gør os mere attraktive over for de internationale medarbejdere.

Af Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

En af de største udfordringer for dansk økonomi er mangel på medarbejdere. Det bekræfter nylige tal fra Danmarks Statistik, hvor hver tredje virksomhed i både byggeriet og i serviceerhvervene oplever mangel på medarbejdere som en begrænsning for deres produktion.

En løsning på rekrutteringsudfordringerne er at se ud over de danske grænser efter internationale medarbejdere. Det har Danmark også god succes med. En stor del af beskæftigelsesvæksten i Danmark siden 2013 er nemlig kommet fra internationale medarbejdere. Samtidig viser en ny analyse fra DA, at internationale medarbejdere bidrager til at skaffe medarbejdere til de brancher, hvor manglen er størst. Det gælder i nogle af de brancher, som oplever ekstra gang i forretningen i sommersæsonen, f.eks. landbruget samt hoteller og restauranter.

Flere europæiske lande har allerede gennemført tiltag for at imødekomme de alvorlige rekrutteringsudfordringer (...) Lettere rekruttering af internationale medarbejdere bør derfor stå højt på dagsordenen for regeringen efter sommerferien.

Ser vi mod andre europæiske lande, er rekrutteringsproblemerne imidlertid mindst lige så store som i Danmark. De seneste tal fra EU-Kommissionen afslører, at der er en udbredt mangel på medarbejdere i alle EU-lande – også set i et historisk perspektiv. I byggeriet og serviceerhvervene er det således hver tredje virksomhed, der mangler medarbejdere, mens det i industrien er hver fjerde.

Konkurrencen om medarbejderne i EU er altså allerede hård, og den vil kun blive skærpet fremover. Arbejdsstyrken skrumper i hele EU – og særligt i de lande, som Danmark rekrutterer flest fra.

Mange EU-lande arbejder derfor på at gøre det mere attraktivt for deres borgere at blive i hjemlandet. Det gælder f.eks. i Polen. Øget velstand i særligt Østeuropa betyder også, at incitamentet til at søge arbejde i lande med højere lønninger bliver mindre.

Flere europæiske lande har allerede gennemført tiltag for at imødekomme de alvorlige rekrutteringsudfordringer. I Tyskland er der netop vedtaget en lov, som gør det lettere at tiltrække faglærte medarbejdere fra lande uden for EU/EØS-samarbejdet.

Lettere rekruttering af internationale medarbejdere bør derfor stå højt på dagsordenen for regeringen efter sommerferien. Det vil være oplagt at begynde med en oprydning af de mange regler og bureaukratiske benspænd, som gør det unødigt svært for virksomheder at ansætte internationale medarbejdere. Her kan regeringen passende starte med at afskaffe kravet om en dansk bankkonto. Myndighederne kan nemlig sagtens føre kontrol med både skattebetalinger og udbetaling af løn, selvom bankkontoen ikke er dansk.

Dernæst bør regeringen gøre det lettere at komme til Danmark for at arbejde for borgere fra lande tæt på Danmark. Helt oplagt er borgere fra Storbritannien, men også fra udvalgte EU-kandidatlande bør kunne tage et arbejde i Danmark på lige vilkår med EU-borgere.

Der er mange håndtag at skrue på. Men en ting er sikkert – vi er nødt til at gøre os mere attraktive over for de internationale medarbejdere. Det kan afhjælpe de danske rekrutteringsudfordringer, men også sikre, at de danske virksomheder bliver ved med at klare sig godt i den globale konkurrence.

Bragt på Finans den 9. august 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE