Beskæftigelse

”Ciao” er blevet en mere udbredt hilsen på danske arbejdspladser

DA Analyse

I løbet af de seneste 15 år har 18.000 flere sydeuropæere fundet vej til det danske arbejdsmarked. Især flere italienere arbejder nu i Danmark.

Langt flere italienere, spaniere, portugisere og grækere har i de seneste 15 år slået sig ned i Danmark for at arbejde. Mens antallet af fuldtidsbeskæftigede fra de pågældende lande var knap 3.600 i 2008, er tallet nu helt oppe på godt 21.600 fuldtidsbeskæftigede – altså en stigning på omkring 18.000 fuldtidsbeskæftigede.

Mest markant er stigningen for italienere. I dag er der mere end fem gange så mange fuldtidsbeskæftigede italienere i Danmark sammenlignet med 2008, hvilket svarer til en stigning på ca. 7.400 fuldtidsbeskæftigede, jf. figur 1.

 

Også blandt portugisere er der en stor stigning, som særligt har taget fart i perioden 2020-2023, hvor antallet af portugisere, der arbejder i Danmark, er mere end fordoblet. I hele perioden siden 2008 har godt 3.500 flere portugisere fundet vej til det danske arbejdsmarked.

Til sammenligning har langt færre fra de øvrige EU-lande, der blev medlem før 2004, valgt at søge mod Danmark, jf. tabel 1.

 

Udviklingen bør ses i lyset af de gode beskæftigelsesmuligheder og manglen på medarbejdere i Danmark. Mens forholdene i flere sydeuropæiske lande er mindre gunstige med relativt høj ungdomsarbejdsløshed og ringere mulighed for fastansættelse, tilbyder danske virksomheder masser af attraktive jobs med god løn og spændende karrieremuligheder.

At flere sydeuropæere søger til Danmark for at arbejde, er et værdifuldt bidrag til at løse udfordringen med mangel på medarbejdere. 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE