Vismandsrapport overser behovet for et større arbejdsudbud

Beskæftigelse

Vismandsrapport overser behovet for et større arbejdsudbud

Pressemeddelelse

Mangel på arbejdskraft er stadig en central udfordring for danske virksomheder. Ifølge den nyeste rapport fra Det Økonomiske Råd er presset dog taget lidt af det danske arbejdsmarked på grund af en svagere international konjunktursituation.

Det Økonomiske Råd har i dag udgivet en status for dansk økonomi. Her konkluderer vismændene, at det går godt for dansk økonomi, men at de svækkede globale vækstudsigter trods et godt dansk udgangspunkt også vil slå igennem på dansk økonomi.

Usikkerheden i det internationale konjunkturbillede kan allerede spores på arbejdsmarkedet, og vismændene vurderer, at manglen på arbejdskraft er mindre end tidligere.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler:

- Der er begyndende tegn på opbremsning på arbejdsmarkedet, og manglen på medarbejdere er aftaget i de seneste måneder. Men det ændrer ikke på, at vi fortsat har en alvorlig udfordring med mangel på hænder. Det seneste halvår gik Danmark glip af 30.000 arbejdspladser, fordi virksomhederne ikke kunne opstøve egnede kandidater. Det kalder på politisk handling. Derfor er det også ærgerligt, at vismændenes rapport ikke indeholder forslag om at øge arbejdsudbuddet.

Det Økonomiske Råd konkluderer også, at de offentlige finanser ser holdbare ud på længere sigt. Det skyldes særligt de politiske reformer, der har rustet dansk økonomi til at imødegå en aldrende befolkning.

Jacob Holbraad udtaler:

- Det har en uvurderlig betydning for dansk økonomi, at vi forhøjer pensionsalderen i takt med, at vi lever længere. Det er en af hovedårsagerne til, at vi sammenlignet med mange andre lande står langt bedre rustet til fremtiden. Tiden er derfor ikke til at skrue eller lempe på den aftale. Hvis politikerne gør det, vil vi gå en langt mere usikker fremtid i møde. 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE