Regionale Arbejdsmarkedsråd

DA-fællesskabet er repræsenteret i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).

RAR’s opgave er at rådgive jobcentrene om det regionale arbejdsmarked i de otte arbejdskraftsoplande.

 

 

Kontakpersoner