Persondata

Indsigtsret

Diverse

Ret til indsigt

Du kan bede om at se, hvilke oplysninger DA behandler om dig. Hvis der ikke er oplysninger om dig, har du også krav på at få det at vide. Det er kun oplysninger om dig selv, du har ret til at se efter persondataloven.

Sådan får du indsigt

Hvis du ønsker at benytte dig af muligheden for indsigtsret, beder vi dig benytte denne indsigtsformular og udfylde nødvendige data. Du skal bruge dit NemID for at gennemføre afsendelsen af din indsigtsbegæring. På denne måde kan vi validere, om du er samme person, der søges dataindsigt i.

Hvis du ikke har NemID, kan du sende din indsigtsbegæring via et rekommanderet brev med en kopi af dit pas til følgende adresse:

Dansk Arbejdsgiverforening
Att.: HR
Vester Voldgade 113
1552 København V

Ved spørgsmål kan du sende en mail til da-hr@da.dk eller ringe på tlf. 33 38 90 00.

Svar på indsigtsbegæringen

DA behandler din indsigtsbegæring hurtigst muligt og senest inden for fire uger fra modtagelsen.
Hvis DA undtagelsesvis ikke kan besvare indsigtsbegæringen inden for fire uger, får du besked om, hvornår afgørelsen kan forventes at foreligge.

DA opbevarer personoplysninger indsamlet til brug for din indsigtsbegæring, så længe det ud fra en konkret vurdering skønnes nødvendigt i den enkelte sag, f.eks. for at et retskrav kan fastlægges eller forsvares, eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning.

Du har ikke altid ret til indsigt

Formålet med indsigtsretten er, at du skal have mulighed for at sikre, at behandlingen af dine personoplysninger foregår lovligt mv.

Hvis DA, efter en konkret vurdering, vurderer, at en eller flere oplysninger ikke kan siges at give dig mulighed for at udøve dine rettigheder til at sikre lovligheden af behandlingen, kan disse oplysninger undtages fra din ret til indsigt. Det kan f.eks. være tilfældet i forhold til interne vurderinger og bedømmelser.

Derudover kan vi undtage en eller flere oplysninger fra din ret til indsigt, hvis vi konkret vurderer, at din interesse i at få kendskab til oplysningerne må vige for afgørende hensyn til DA’s eller andres private interesser.

Læs mere om

PERSONDATA