#8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Gode arbejdspladser og vækst går hånd i hånd. Det er kernen i vores arbejde. Med den danske model sikrer vi et anstændigt arbejdsmarked, hvor arbejdsgivere og arbejdstagere sammen udvikler det danske arbejdsmarked til gavn for begge parter og den økonomiske vækst. For DA er det vigtigt, at virksomhederne kan finde de medarbejdere, de skal bruge og har gode rammebetingelser for at tilrettelægge arbejdet, så Danmark ikke går glip af arbejdspladser og øget velstand. DA er desuden optaget af det sociale engagement, som mange virksomheder udviser, ved at tilknytte og fastholde ressourcesvage grupper på arbejdsmarkedet – eksempelvis flygtninge og personer med psykiske eller fysiske helbredsproblemer.