#5 Ligestilling mellem kønnene

Talent og kompetencer har hverken køn, hudfarve, etnicitet eller alder. Kvinder og mænd i Danmark har lige muligheder på arbejdsmarkedet. DA bidrager derfor løbende til at sikre rammer, der giver den enkelte mulighed for at vælge det liv, han eller hun ønsker. Det gælder blandt andet indsatsen for et mindre kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked.