#16 Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Fred, retfærdighed og stærke institutioner er fundamentalt for virksomheder og medarbejdere og for at sikre en velstand, der er bredt funderet. Det er afgørende for virksomhederne, at de har fornuftige, stabile og forudsigelige rammebetingelser. DA bakker derfor op om internationale institutioner som FN, EU, ILO, mv., og det stærke samarbejde mellem arbejdsgiverne, arbejdstagerne og skiftende regeringer i Danmark er løbende med til at skabe stabilitet.