#10 Mindre ulighed

Mindre ulighed kommer i et samfund med høj social mobilitet og gode jobmuligheder. DA arbejder løbende for et arbejdsmarked, der understøtter, at alle har mulighed for at finde et job, og at ingen fastlåses i offentlig forsørgelse. Vejen ud af fattigdom er, ifølge et studie fra OECD, kortest i Danmark. DA bidrager også løbende til, at der ikke sker diskrimination på det danske arbejdsmarked.