Uddannelse og kompetencer

Opgør med kønsopdelte uddannelser kræver fælles indsats

Pressemeddelelse

En kulturforandring, der får unge til at vælge uddannelse og job efter egne ønsker og evner – og ikke køn – kræver en indsats fra flere fronter. Derfor er er arbejdsmarkedets parter gået sammen i et partnerskab, der i første omgang kommer med en række anbefalinger, der skal understøtte en bedre kønsbalance i fremtiden.

Mange uddannelser er fortsat præget af en stor opdeling mellem kønnene, hvilket resulterer i nogle meget kønsopdelte brancher og fag på store dele af arbejdsmarkedet. Som det er i dag, får vi derfor ikke alle talenter i spil, fordi det for mange unge og voksne i dag er blevet automattænkning, at bestemte uddannelser og jobs er for bestemte køn. Det skal vi gøre op med.

Et opgør med det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked kræver en bred vifte af indsatser, der kan sikre den nødvendige kulturforandring.

Derfor er arbejdsmarkedets parter, DA, FH, KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen gået sammen i et partnerskab, der har som formål at medvirke til en ændring af de kulturer, der skaber det kønsopdelte arbejdsmarked. Partnerskabet udgiver nu en række anbefalinger, der kan være med til at skabe de nødvendige ændringer.

Anbefalingerne er blandt andet blevet udarbejdet på baggrund af fire dialogmøder med repræsentanter fra de unge selv, uddannelsesinstitutionerne, vejledere og andre relevante aktører på området.

Anbefalingerne har vi netop præsenteret på en konference, hvor vi overrakte dem til minister for ligestilling, Marie Bjerre (V).

Anbefalingerne peger på en bred vifte af områder: lige fra snakken med forældrene om spisebordet, personalet i institutionerne, vejlederne på de enkelte skoler, ledelserne på arbejdspladserne, retorikken i jobopslag og meget mere.

Om partnerskabets arbejde og anbefalingerne lyder det fra parterne:

Pernille Knudsen, viceadm. direktør i DA:

- Alle kan og bør være med til at understøtte den kulturforandring, som er nødvendig for at gøre op med det kønsopdelte uddannelsesvalg og arbejdsmarked. Derfor opfordrer vi nu alle til at tage del i en bevægelse og være med til at skabe forandring og reelle lige muligheder, som kommer både nuværende og kommende generationer til gode.

Nanna Højlund, næstformand i FH:

- Det kønsopdelte arbejdsmarked er et samfundsproblem, som vi synes er vigtigt at sætte fokus på. Det er særlig problematisk for ligestillingen mellem kønnene, men også for at sikre et bredt og stærkt rekrutteringsgrundlag.

Michael Ziegler, formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg:

- Inden for velfærdsområderne er der fantastiske muligheder for at have et inspirerende, spændende og meningsfuldt arbejdsliv. Jeg håber, at vores anbefalinger kan være med til at skabe den kulturforandring, der gør, at endnu flere mennesker kan se sig selv inden for de fag.

Heino Knudsen, formand for Løn- og Praksisudvalget i Danske Regioner

- Når vi ser på de udfordringer, vi alle ser ind i med faldende ungdomsårgange og mangel på arbejdskraft, nytter det ikke noget, at vi oven i slæber rundt på fasttømrede normer for, hvilken uddannelse eller job, man skal vælge. Vi må have sluppet alle talenter løs. Det er lettere sagt end gjort. Og ingen kan gøre det alene. Derfor er det vigtigt med en fælles indsats.

Anne Marie Maltha-Smith, vicedirektør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen:

- Der er ikke nogen tvivl om, at et mindre kønsopdelt arbejdsmarked vil være godt for både den enkelte og ligestillingen generelt. Det vil samtidig understøtte et bedre rekrutteringsgrundlag for de danske arbejdspladser – og vi har brug for at få alle talenter i spil for, at vi kan løse de mange komplekse og samfundsmæssigt vigtige opgaver.

Se partnerskabets anbefalinger her: En bedre kønsbalance gennem kulturforandring

Læs mere om

UDDANNELSE OG KOMPETENCER