Septemberforliget - dengang, nu og i fremtiden

Overenskomst og arbejdsret

Septemberforliget - dengang, nu og i fremtiden

Artikel

Selv om Septemberforliget har over 120 år på bagen, er det stadig en grundpille i vores måde at indrette arbejdsmarkedet på. Den danske model er med til at sikre, at dansk økonomi også står stærkt i fremtiden.

Det er måske ikke alle, der kender til Septemberforliget. Men det har haft stor betydning for det danske arbejdsmarked og samfund. Her kan du læse mere om, hvilken rolle det spiller.

Spillereglerne bliver grundlagt

Septemberforliget blev indgået den 1. september 1899 af De Samvirkende Fagforbund (nu FH) og Dansk Arbejdsgiver- og Mesterforening (nu DA). Forliget afsluttede en af danmarkshistoriens største arbejdskampe, som varede fra maj til september. Da konflikten var på sit højeste, omfattede den over halvdelen af alle organiserede arbejdere.

Med forliget blev flere af nutidens spilleregler på arbejdsmarkedet grundlagt. Arbejdsgiversiden anerkendte arbejdstagernes ret til at organisere sig, og Fagbevægelsen anerkendte arbejdsgivernes ret til at lede og fordele arbejdet.

Begge sider fik ret til at bruge kampskridt som strejke og lockout, hvis de ikke kunne blive enige om at indgå eller forny en overenskomst.

Og vi fik det vigtige princip om, at løn- og arbejdsvilkår forhandles af arbejdsgivere og lønmodtagere. Du kan læse teksten her.

Arbejdsmarkedet fungerer godt uden politisk indblanding

I dag er Septemberforliget og den danske model med til at sikre et af verdens mest stabile og velfungerende arbejdsmarkeder. Det er en stor fordel, at arbejdsvilkårene bliver besluttet af lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv, da de på den måde bliver oplevet som både relevante og nære.

Når politikerne ikke blander sig i lønforhold, sikrer man samtidig, at der ikke går valgkamp i løn, hvilket er hensigtsmæssigt for Danmarks konkurrenceevne.

I dag er flertallet af de danske lønmodtagere dækket af en kollektiv overenskomst.

Den danske model er fremtidssikret

Den danske måde at indrette arbejdsmarkedet på har historisk vist sig at være god. Danske virksomheder og medarbejdere er gode til at følge med og omstille sig, når der opstår nye muligheder, eller når ny teknologi viser sig.

Fremover vil vores bundsolide danske model også være medvirkende til, at vi står stærkt i en omskiftelig fremtid.

Læs mere om

OVERENSKOMST OG ARBEJDSRET