Løn og ansættelse

Bekymring for den danske aftalemodel

Artikel

I et direkte brev til Mette Frederiksen udtrykker DA bekymring for lønløft: Mette Frederiksen udfordrer grundlæggende principper i den danske model.

Brev til Mette Frederiksen af Jacob Holbraad, administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening:

Det er helt afgørende, at regeringen bakker op om den danske aftalemodel og de grundlæggende principper, som modellen bygger på. Det centrale er, at løn- og ansættelsesvilkår forhandles af arbejdsmarkedets parter uden politisk indblanding – samt at rammen for lønnen i den offentlige sektor fastsættes af den lønudvikling, som bliver aftalt i den private sektor, og ikke af aktuelle politiske ønsker og behov.

Disse grundlæggende principper bliver udfordret, når der fra politisk hold kommer udmeldinger om, at personalegrupper i den offentlige sektor skal have mere i løn. Derfor er vi meget bekymrede over regeringens udmeldinger.

Derudover kan den offentlige lønudvikling ikke være parallel med den private lønudvikling, hvis der politisk afsættes penge til løn uden for ram- men. Dermed vil det princip, der har været gældende i årevis, blive brudt til skade for danske virksomheders konkurrenceevne og danske lønmodtageres langsigtede interesser.

Da regeringen trådte til, blev det meldt ud, at den ville bidrage til at styrke den danske aftalemodel i deri offentlige sektor. Samme hensyn ligger til grund for, at regeringen nedsatte en lønstrukturkomite.

Det er afgørende at holde fast i, at løndannelsen ikke skal være et politisk anliggende. Samtidig kan vi konstatere, at udmeldingen om behov for lønstigninger til grupper af offentligt ansatte ikke er understøttet i de data, der er for løn i den offentlige sektor.

DA og vores medlemsorganisationer deler regeringens bekymring for mangel på arbejdskraft, herunder at der er rekrutteringsudfordringer i den offentlige sektor. Mangel på arbejdskraft er en at Danmarks allerstørste udfordringer og har været det gennem længere tid. De private virksomheder lider under manglen på medarbejdere hver eneste dag. Løsningen på rekrutteringsudfordringen i både den offentlige og den private sektor må derfor findes i at skaffe flere hænder generelt – ikke ved at hæve lønnen for udvalgte offentlige grupper.

DA har deltaget i og lagt afgørende vægt på de mange trepartsaftaler, der er indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter. Disse aftaler har på en lang række punkter bidraget til at finde løsninger, som har gavnet både virksomheder og lønmodtagere. For DA er det derfor særdeles afgørende at understrege, at løn ikke er – og aldrig må blive – et trepartsanliggende. Løn er i den danske aftalemodel et anliggende alene for overenskomstparterne.

 

Se Berlingske den 20. september 2022. 

Læs mere om

LØN OG ANSÆTTELSE