Integration

Ny trepartsaftale om IGU skal få flere flygtninge og indvandrere ind i arbejdsfællesskabet

Pressemeddelelse

DA er tilfreds med, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en ny trepartsaftale om integrationsgrunduddannelse, der kan styrke beskæftigelsen blandt borgere med udenlandsk baggrund.

Flere borgere med udenlandsk baggrund skal bidrage til fællesskabet og være selvforsørgende. Det gavner både den enkelte og samfundet.

Heldigvis har der været en positiv udvikling, når det gælder integrationen på arbejdsmarkedet, siden man med trepartsaftalen om integration i 2016 indførte integrationsgrunduddannelsen (IGU). IGU har vist sig at være et godt tilbud, men målgruppen for ordningen er i dag relativt afgrænset. Derfor er arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen nu blevet enige om at videreføre og udvide IGU-ordningen.

IGU har stadig et stort potentiale i forhold til at få flere flygtninge og indvandrere ind på arbejdsmarkedet, og derfor er DA’s administrerende direktør tilfreds med den nye aftale.

- Der er brug for at få flere flygtninge og indvandrere ind på de danske arbejdspladser, og her er IGU en rigtig god ordning, fordi den kombinerer rigtig joberfaring med målrettet opkvalificering og sprogundervisning. Det er en samling af de bedste værktøjer og en ordning, som vi er tilfredse med bliver forlænget, siger Jacob Holbraad.

I den nye trepartsaftale er parterne blevet enige om at udvide målgruppen, så den fremover omfatter flygtninge og alle grupper af familiesammenførte i alderen 18-50 år med en opholdstid på op til 20 år. Særligt den del glæder DA’s administrerende direktør.

- Vi er meget tilfredse med, at vi har kunnet blive enige om at udvide målgruppen, så flere kan blive omfattet. Det har været helt centralt for os. Ved at udvide IGU får vi en bredere gruppe af flygtninge og indvandrere med, som fortsat har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, siger Jacob Holbraad.

Dermed håber DA’s administrerende direktør, at udvidelsen kan bidrage til, at flere får gavn af ordningen og efterfølgende kommer videre i arbejde eller i uddannelse.

Læs IGU-trepartsaftalen her.

Læs mere om

INTEGRATION