EU og international

Program for det franske formandskab forår 2022

Medlemsinformation

Den 1. januar 2022 overtager Frankrig formandskabet i Rådet. I forbindelse med formandsskiftet har Frankrig offentliggjort deres prioriteter for det næste halve år. Under sloganet ”genopretning, styrke og tilhørsforhold” vil det franske formandskabs med sine prioriteter fokusere på tre hovedemner: 1) Europas suverænitet, 2) klima, social og digital omstilling og 3) Europas fremtid.

Europas suverænitet

Selve hjertet i det franske formandskab vil være en ny europæisk model. Formandskabet vil arbejde på at styrke Europa og sikre, at Europa har fuld suverænitet og frie valg. Ifølge præsident Macron bør EU have stort fokus på skabelse af kvalitetsjobs og bekæmpelse af arbejdsløshed. Derfor vil nogle af de vigtige prioriteter for det franske formandskab være at få mindsteløns- og løngennemsigtighedsdirektiverne færdigbehandlet. Forhandlingerne mellem medlemslandene og EU-Parlamentet forventes indledt i begyndelsen af det nye år.

I forbindelse med præsentationen af formandskabets prioriteter understregede Macron behovet for at forsvare den europæiske sociale model. Frankrig vil i den anledning afholde et ekstraordinært topmøde d. 10. og 11. marts 2022 om en ny europæisk vækst- og investeringsmodel og som en del heraf foreslå at ’genoverveje de budgetmæssige rammer for Europa’, som er defineret i Maastricht-kriterierne.

Macron udtrykte ligeledes ønske om en europæisk borgerservice for alle unge under 25 år.

Formandskabet vil desuden have fokus på at styrke Europas ydre grænser for at værne om europæernes sikkerhed. Der skal bl.a. være bedre hjælp til de lande, der oplever kriser ved grænserne.

Den digitale omstilling

Blandt formandskabets topprioriteter er den digitale omstilling. Her vil det franske formandskab bl.a. arbejde for at forbedre arbejdsvilkårene for dem, der arbejder via digitale arbejdsplatforme. Derudover vil formandskabet arbejde med regulering af platforme i form af Digital Service Act og Digtal Markets Act med særligt fokus på placering af juridisk ansvar i forhold til ulovligt indhold på platforme.

Vision for Europa i 2030

Det franske formandskab vil i deres formandskabsperiode fokusere på fremtiden for Europa. Formandskabet vil lægge fundamentet for nogle vidtrækkende ændringer i forhold til fem emner:

  1. Investering: en ny vækst- og investeringsmodel for EU og euro-området.
  2. Værdier: europæiske værdier, herunder midler til at beskytte vores demokrati.
  3. Unge: en udvidelse af Erasmusprogrammet.
  4. Kultur: det Europæiske Akademi, der samler omkring 100 akademikere fra 27 lande.
  5. Sundhed: et fælles forskningsbureau og forskningsprojekter.

Konferencen om Europas fremtid blev officielt skudt i gang den 9. maj 2021. Borgere fra alle EU’s 27 medlemslande har muligheden for at deltage i konferencen. Konferencen skal frem mod foråret 2022 skabe dialog på tværs af Europa om fremtidens EU og give EU’s borgere mulighed for at komme med deres bidrag til, hvordan Europa skal se ud i fremtiden. Det franske formandskab har udarbejdet sine prioriteter for formandskabsperioden med hjælp fra disse bidrag. Da konferencen om Europas fremtid afsluttes under den franske formandskabsperiode, er konferencen en klar prioritet for formandskabet.

DA mener

DA mener først og fremmest, at det er positivt, at formandskabet vil fokusere på skabelse af kvalitetsjobs og bekæmpelse af arbejdsløshed.

Det er ikke overraskende, at både mindstelønsdirektivet og løngennemsigtighedsdirektivet er blandt de prioriterede sager under det franske formandskab, som er sammenfaldende med valgkampen til det franske præsidentvalg. Det er dog centralt i de kommende forhandlinger med Frankrig for bordenden, at direktivforslagene tager behørigt hensyn til medlemsstaternes forskellige arbejdsmarkedsmodeller og systemer.

Arbejde gennem platforme får mere og mere betydning for det danske – og europæiske – arbejdsmarked, og DA ser positivt på en øget klarhed på platformsområdet. Samtidigt er det vigtigt, at der tages hensyn til nationale praksisser og modeller, og at der ikke er uhensigtsmæssig regulering, der begrænser platformenes forretningsmodel.

Priorities - French Presidency of the Council of the European Union 2022 (europa.eu)

Læs mere om

EU OG INTERNATIONAL