Beskæftigelse

3 ud af 4 tilkendelser af førtidspension til unge under 40 år skyldes psykisk lidelse

DA Analyse

Antallet af unge, som får tilkendt førtidspension, er kraftigt stigende. Det hænger i høj grad hænger sammen med, at flere unge under 40 år får tilkendt førtidspension på baggrund af en psykisk lidelse.

I 2013 trådte en reform af førtidspension og fleksjob i kraft, som blandt andet havde til formål at begrænse antallet af personer – herunder særligt unge – på førtidspension. Som en konsekvens heraf faldt tilgangen til førtidspension kraftigt i 2013, men siden 2014 er udviklingen vendt.

Antallet af årlige tilkendelser af førtidspension til unge under 40 år er steget med 3.500 personer fra 2014 til 2022, hvilket svarer til mere end en firdobling – og i 2023 er antallet af tilkendelser endda steget yderligere.

I 2022 var der 2.800 flere unge sammenlignet med 2014, der fik tilkendt førtidspension med en psykisk lidelse som hoveddiagnose, mens 700 flere fik førtidspension på baggrund af andre diagnoser.

Samlet set fik omtrent 3.500 unge under 40 år i 2022 tilkendt førtidspension som følge af en psykisk lidelse som hoveddiagnose, mens knap 1.000 unge fik førtidspension af andre årsager, jf. figur 1. Hermed skete over 3 ud af 4 tilkendelser af førtidspension til unge på grund af en psykisk lidelse.

 

Psykisk lidelse står således bag langt hovedparten af tilkendelser af førtidspension til unge under 40 år. Sådan er det imidlertid ikke for 40+årige, hvor godt 4 ud af 10 tilkendelser af førtidspension i 2022 var på grund af psykisk lidelse, jf. figur 2.

Det er bekymrende, at alt for mange unge får tilkendt permanent offentlig forsørgelse som følge af psykiske lidelser, når psykiske lidelser som f.eks. angst og depression ikke nødvendigvis er permanente. Hermed er der risiko for, at alt for mange unge bliver parkeret uden for arbejdsfællesskabet i mere end 30 år.

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE