Beskæftigelse

Virksomhedernes mangel på medarbejdere kan ikke fuldt ud løses ved at ansætte ledige

DA Analyse

Virksomhedernes mangel på arbejdskraft er et bredt funderet problem, hvor der ikke er ledige nok med de rette kompetencer til at løse virksomhedernes behov for medarbejdere, viser DA-analyse.

Selvom ledigheden er steget svagt det seneste år, er antallet af ledige fortsat meget lavt. Med 84.400 ligger ledigheden allerede ligger under den strukturelle ledighed – det ledighedsniveau der er forenelig med en stabil pris- og lønudvikling – på ca. 115.000 personer. Derfor er mulighederne for at bringe ledigheden markant længere ned begrænset.

 

Samtidig med den lave ledighed oplever mange virksomheder en stor mangel på medarbejdere. Omkring hver tredje virksomhed inden for byggeriet eller servicesektoren melder, at deres produktion bliver begrænset som følge af mangel på medarbejdere. Blandt industrivirksomheder mangler hver femte virksomhed medarbejdere.

I tillæg var der ifølge den seneste rekrutteringssurvey fra Styrelsen fra Arbejdsmarked og Rekruttering godt 86.000 forgæves rekrutteringer for jobopslag i halvårsperioden december 2022 til maj 2023. De forgæves rekrutteringer dækker over 41.000 rekrutteringsforsøg, hvor stillingen ikke blev besat, samt 45.500 rekrutteringsforsøg, hvor kandidaten ikke levede op til arbejdsgivernes ønsker, men alligevel blev ansat.

De 86.000 forgæves rekrutteringer svarer til, at virksomhederne havde udfordringer i 23 pct. af deres rekrutteringsforsøg. Problemet er særligt stort i den private sektor, hvor mere end hver fjerde rekrutteringsforsøg i fx hoteller og restauranter, bygge og anlæg samt industrien var forgæves. Til sammenligning ligger rekrutteringsudfordringer under gennemsnittet inden for offentlige brancher såsom sundhed og socialvæsen, offentlig administration, forsvar og politi samt undervisning, jf. figur 2

 

Virksomhederne har således svært ved at finde medarbejdere, og med den lave ledighed kan virksomhedernes rekrutteringsproblemer kun i mindre grad løses ved at ansætte ledige. Sammenligner man lediges jobmål med virksomhedernes forgæves rekrutteringer, er det tydeligt, at de nuværende lediges kompetencer og jobønsker ikke ”matcher” med de medarbejdere, som virksomhederne efterspørger.

Lediges jobmål ("Jeg søger job som") er de stillingskategorier, som de ledige i deres CV angiver, at de søger job inden for og står til rådighed for. Ledige skal kunne bestride jobmålet med de kompetencer, som de allerede har eller vil have efter kort opkvalificering/oplæring. Ledige kan have flere jobmål og derfor orientere sig imod en bredere vifte af job.  

Der er 16 gange så mange forgæves rekrutteringer til stillingen som dagplejer end ledige med dette jobmål. Herefter følger elektriker, SOSU-assistent, mekaniker og kok, hvor der var mere end 3 gange så mange forgæves rekrutteringer som ledige med dette jobmål. Også til stillingerne som call center-medarbejder, sygeplejerske, SOSU-hjælper og pædagog var der flere forgæves rekrutteringer end ledige, jf. figur 3.

 

Til stillingskategorierne produktionsmedarbejder, kontormedhjælper, køkkenmedhjælper, rengøringsassistent, kundeservicemedarbejder og handicaphjælper er der flere ledige med disse stillinger som jobmål end antal forgæves rekrutteringer. Det afspejler, at stillingerne typisk ikke forudsætter formel uddannelse. Derfor burde de fleste ledige have forudsætningerne til at varetage jobbet og derfor søge job inden for disse områder – eventuelt med en forudgående kort opkvalificering.

Endnu større udfordring blandt dem, som har gået ledige længe

Kigger man i stedet på antallet af ledige med mindst 13 ugers ledighed, er der endnu større forskel mellem virksomhedernes efterspørgsel efter medarbejdere og antallet af ledige, som har disse job som mål.

Fx var der godt 2.500 forgæves rekrutteringer til elektriker, mens der kun er 250 ledige med minimum 13 ugers ledighed, der søger job som elektriker. Inden for SOSU, sygeplejerske og pædagog er der 9.500 forgæves rekrutteringer, men kun 2.900 ledige med over 13 ugers ledighed bag sig, jf. tabel 1.

 

Samlet set er der mere end 75 stillingskategorier, hvor antallet af forgæves rekrutteringer er større end antallet af ledige, som har været ledig i mere end 13 uger og har stillingen som jobmål, jf. bilagstabel 1.

Stillingstyperne spænder vidt fra højtspecialiserede stillinger (fx overlæge, forsker og IT-ingeniør) over faglærte stillinger (fx VVS-installatør, industritekniker og bager) til ufaglærte stillinger. Virksomhedernes mangel på arbejdskraft er således et bredt funderet problem, hvor der ikke ledige nok til at løse virksomhedernes behov for medarbejdere.

Sådan har vi gjort

Analysen er foretaget ved at sammenholde virksomhedernes forgæves rekrutteringer til specifikke stillingskategorier ifølge den seneste rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra oktober 2023 med antallet af ledige med samme stillingskategori som jobmål, jf. Jobindsats.dk.

Den seneste rekrutteringssurvey dækker jobopslag i perioden december 2022 til maj 2023. Af den grund er der anvendt et gennemsnit af ledige over samme periode. Antallet af ledige er fra Jobindsats.dk. Både ledighedstallene fra Jobindsats.dk og antallet af forgæves rekrutteringer er ikke-sæsonkorrigeret tal.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE