Vi har brug for seniorerne på arbejdsmarkedet

Beskæftigelse

Vi har brug for seniorerne på arbejdsmarkedet

Debatindlæg

I takt med at vi lever længere, er det vigtigt, at vi også arbejder længere. Det er en forudsætning for, at vores børn og børnebørn kan have adgang til samme attraktive velfærdssamfund som vores generation.

Af Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

3F-næstformand Tina Christensen (TC) spidser pennen i sit debatindlæg i Jyllands-Posten den 21. juni, hvor hun anklager mig for at tegne et helt forkert billede af de ældres bidrag til arbejdsmarkedet.

I sit indlæg påstår hun, at jeg (og DA) skulle været ”faret fuldstændig vild i taljunglen” og mener, jeg skulle have skrevet, at ”den positive udvikling for seniorerne på arbejdsmarkedet er stoppet siden 2019.”.

Intet kunne imidlertid være længere fra sandheden.

I DA har vi mange gange, både i analyser og debatindlæg, hyldet seniorernes fremgang på arbejdsmarkedet. For sandheden er, at der de seneste 10 år er kommet 136.000 flere seniorer i arbejde. Den positive udvikling har været hjulpet på vej af tilbagetrækningsreformerne, hvor efterløns- og folkepensionsalderen er øget.

Men det ændrer ikke på det faktum, som mit indlæg her i avisen fra den 7. juni i virkeligheden handler om. Nemlig at danskernes tilbagetrækningsalder nu står i stampe efter flere år med fremgang indtil 2019.

Siden indførslen af seniorpension og tidlig pension har danskernes tilbagetrækningsalder været stort set uændret på 65 år. Det, mener vi i DA, trækker i den forkerte retning.

Når TC skriver, at jeg bruger ”besynderlige og tvivlsomme tal” til at argumentere for en oprydning i tilbagetrækningsordningerne, har hun derfor fuldstændig misforstået budskabet.

I takt med at vi lever længere, er det vigtigt, at vi også arbejder længere. Det er en forudsætning for, at den offentlige økonomi hænger sammen – ikke lige nu, men for  vores børn og børnebørn, hvis de skal have adgang til samme attraktive velfærdssamfund som vores generation. Samtidig udgør seniorerne en helt afgørende og vigtig ressource i en tid med alvorlig mangel på medarbejdere.

Derfor skal vi have flere til at bidrage på arbejdsmarkedet – og her gælder det også, at vi er nødt til at se på, hvordan vi kan få seniorerne til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet. 

I DA er vi fuldstændig enige i, at personer, som er for syge til at passe et arbejde, skal have hjælp og mulighed for at trække sig helt eller delvist fra arbejdsmarkedet, men her eksisterer der allerede flere ordninger til det formål.

Problemet med de tidlige tilbagetrækningsordninger er, at de trækker værdifulde seniorer ud arbejdsmarkedet, som i mange tilfælde stadig ville kunne gøre stor gavn i både private virksomheder og den offentlige sektor – måske blot i andre jobfunktioner.

Derfor er der brug for en oprydning. Og der håber vi, at Folketingets partier finder en politisk løsning, der øger seniorers beskæftigelse mærkbart og sikrer, at vi også i fremtiden kan have et velfærdssamfund, som kan hjælpe os hele livet i takt med den stigende levealder.

Debatindlæg bragt i Finans den 27. juni 2023

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE