Beskæftigelse

Store forskelle i kommunernes succes med at finde ledige til virksomheder

DA Analyse

Der er store forskelle i forhold til kommunernes succes med at besætte jobordrer fra virksomhederne, viser analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA). Det er vigtigt, at alle landets kommuner har fokus på, hvordan de bliver en vigtig samarbejdspartner for de lokale virksomheder, lyder budskabet fra DA’s vicedirektør.

Trods stigende inflation og en tårnhøj beskæftigelse det seneste år står arbejdskraftmanglen fortsat højt på dagsordenen i dansk erhvervsliv.

Derfor er det vigtigt, at jobcentrene har fokus på at få ledige i job – herunder også på arbejdet med at besætte direkte jobordrer fra virksomheder.

Men ser man ud over det danske landskab, har kommunerne meget forskellig succes med at besætte de jobordrer, de modtager fra de lokale virksomheder. Det viser en analyse, som DA har udarbejdet på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Mens kommuner som Frederikshavn/Læsø, Morsø og Haderslev eksempelvis har haft en gennemsnitlig besættelsesgrad på 58-72 procent i perioden januar-oktober 2022, så har kommuner som Vesthimmerland, Jammerbugt og Lejre haft en besættelsesgrad på 2-10 procent.

- Tallene viser, at flere kommuner i høj grad er lykkes med at udfylde virksomhedernes jobordrer. Det er der grund til at glæde sig over. Men tallene viser også, at nogle kommuner i mindre grad lykkedes med at besætte jobordrerne. Disse kommuner bør i højere grad fokusere på, hvordan de bliver en vigtig samarbejdspartner for de lokale virksomheder, siger Erik E. Simonsen, som er vicedirektør for beskæftigelse og arbejdskraft i DA.

Den gennemsnitlige besættelsesgrad for hele landet har været på 31 procent i perioden, viser DA’s analyse.

 

Behov for større tværkommunalt samarbejde

Målingerne fra STAR tager ikke højde for, at kommunerne har forskellige rammevilkår, som kan spille ind på resultaterne, og derfor vil der helt naturligt være forskelle kommunerne imellem, forklarer Erik E. Simonsen.

Men kigger man nærmere på tallene og fordelingen mellem nabokommuner, er der også her store forskelle.

Eksempelvis har Norddjurs en gennemsnitlig besættelsesprocent på 56 procent, mens den i Syddjurs er 21 procent. Samtidig har Morsø fx en besættelsesprocent på 70 procent, hvor den i nabokommunen Skive er på 14 procent.

- Det understreger et behov for, at kommunerne får et styrket samarbejde på tværs af kommunegrænserne og bliver bedre til at servicere hinanden og nærtliggende virksomheder, der ligger uden for egen kommune.

 

Ifølge DA’s vicedirektør afdækker tallene generelt et helt centralt fokuspunkt for videreudviklingen af beskæftigelsesindsatsen – ikke mindst i lyset af regeringens bebudede ændringer af beskæftigelsesindsatsen, hvor man vil nedlægge jobcentrene.

- Det er afgørende i den sammenhæng, at kerneopgaven med at besætte virksomhedernes konkrete behov for arbejdskraft ikke lider skade, siger Erik E. Simonsen.

Han fortsætter:

- Politisk er der også et ønske om at give a-kasserne et større ansvar for at bringe ledige i job. Her bør Beskæftigelsesministeriet også udvikle de samme tal for jobordrer, så det er muligt at sammenligne, hvordan a-kasserne og jobcentrene klarer sig. Det vil give et bedre grundlag for at udvikle beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE