Man kan få langt mere ud af den offentlige arbejdsstyrke

Beskæftigelse

Man kan få langt mere ud af den offentlige arbejdsstyrke

Debatindlæg

Af Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening.

I sidste uge svingede glasdøren i Finansministeriet endnu en gang op, fordi trepartsaftalen om det ekstraordinære lønløft til udvalgte faggrupper i den offentlige sektor var i hus. Lønløftet vil ligge udover den lønstigning, som faggrupperne får ved OK24 i foråret. Det betyder, at visse offentlige grupper vil stige mere i løn end de private. Det bør aldrig gentages. For vi skal ikke have skabt præcedens for politisk indblanding i den offentlige løndannelse.

Regeringen har fået elementer ind i trepartsaftalen, som forhåbentlig kan være med til at sikre et mere fleksibelt offentligt arbejdsmarked. Flere skal arbejde på fuld tid og bidrage med at dække de skæve vagter. Derudover skal en større del af lønnen udmøntes lokalt, så det i højere grad bliver muligt at belønne de medarbejdere, som gør en særlig indsats. Det er helt afgørende, at aftalens ordlyd på disse områder bliver omsat til konkret virkelighed.

At man kan få langt mere ud af den offentlige arbejdsstyrke, er evident. For det første er der en udpræget deltidskultur i den offentlige sektor. Den er især koncentreret omkring SOSU-hjælpere, SOSU-assistenter, pædagoger og sygeplejersker, hvor f.eks. næsten 3 ud af 4 SOSU-hjælper arbejder på deltid. Det er netop de grupper, som får del i lønløftet. Hvis brugen af deltid for disse fire grupper blev nedbragt til samme niveau som den resterende offentlige sektor, ville det betyde et øget arbejdsudbud på 11.000 fuldtidspersoner.

For det andet kan lavere sygefravær i den offentlige sektor øge antallet af arbejdstimer – og potentialet er særligt stort i kommunerne. Hvis fraværet for de ansatte i den offentlige sektor var på niveau med fraværet for privatansatte i samme jobfunktioner, ville det øge arbejdsudbuddet med ca. 8.200 fuldtidsbeskæftigede.

For det tredje skal den offentlige sektor være lige så god til at fastholde seniorer i arbejde som den private sektor. En analyse fra DA viser, at offentlige lønmodtagere over 60 år oftere trækker sig tilbage før folkepensionsalderen sammenlignet med private lønmodtagere. Det skønnes, at den offentlige sektor ville kunne øge arbejdsudbuddet med cirka 5.000 fuldtidspersoner, hvis den offentlige sektor i højere grad formåede at fastholde seniorer i arbejde, frem for at de trækker sig tidligt tilbage på f.eks. efterløn eller seniorpension.

Arbejdet med at få mere ud af den offentlige arbejdsstyrke slutter derfor ikke med sidste uges aftale. Vi kan i de kommende år se ind i et øget pres på den offentlige velfærd. At få lidt mere ud af de offentligt ansatte – både i form af øget arbejdstid og senere tilbagetrækning – er en del af svaret på den udfordring. Det vil sammen med den øvrige reformpolitik sikre, at der er medarbejdere nok til vækst i både erhvervslivet og den offentlige velfærd.

Økonomisk kommentar bragt i Børsen den 11. december 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE