Drastisk fald i faglærte må ikke blive virkelighed

Beskæftigelse

Drastisk fald i faglærte må ikke blive virkelighed

Debatindlæg

Frem mod 2035 står antallet af faglærte til at falde med 150.000. Det er stort problem for danske virksomheder, vores velfærdssamfund og den grønne omstilling.

- Af Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Allerede i dag er der mangel på medarbejdere – og i særlig stor grad faglærte. Det gælder både inden for byggebranchen, industrien, detailhandlen, restaurationsbranchen og velfærdsfagene.

I DA har vi længe advaret om den kritiske mangel på faglærte, men nu viser vores nye analyse, at antallet af faglærte risikerer at falde drastisk frem mod 2030 med 75.000 personer – og i 2035 vil faldet være helt oppe på 150.000, hvis ikke vi gør noget anderledes. Det svarer til et fald på næsten 20 procent.

Problemet er desværre ikke isoleret til enkelte brancher eller fag. Det gør det særdeles alarmerende, fordi det betyder, at vi ikke bare kan sætte ind ét sted. I stedet står vi med en udfordring, der allerede nu og i de kommende år vil være en af de største udfordringer for dansk økonomi og velfærd.

Faldet kan i høj grad forklares med, at store årgange af faglærte forventes at gå på pension inden for de næste 10-15 år. Men det skyldes også, at man – trods ambitionerne om det modsatte – ikke er lykkedes med at få nok hverken unge eller voksne til at søge ind på erhvervsuddannelserne. Kort sagt er tilgangen til de faglærte fag ikke stor nok til at opveje afgangen.

Derfor er det også helt afgørende og rosværdigt, at regeringen i sit finanslovforslag nu for alvor prioriterer erhvervsuddannelserne. For der har længe været behov for et stort kvalitetsløft, hvis vi skal få flere til at gå den faglærte vej, så vi er stand til at indfri ambitionerne i forhold til den digitale og grønne omstilling og holde hånden under vores velfærdssamfund.

Der skal investeres penge i erhvervsskolernes udstyr og tekniske rammer, opkvalificering af lærerkompetencerne samt i uddannelsernes sociale rammer, så det bliver langt mere attraktivt for de unge at tage en erhvervsuddannelse. 

Behov for reformer og hjælp udefra

Selv om vi løfter kvaliteten af erhvervsuddannelserne og forhåbentlig får langt flere unge til at søge den vej, går der desværre adskillige år, før det slår igennem på arbejdsmarkedet.

Derfor er flere internationale medarbejdere en absolut nødvendig del af løsningen på manglen på faglærte medarbejdere. Her ligger det blandt andet lige for at give fri adgang til borgere fra udvalgte EU-kandidatlande samt Storbritannien på lige fod med EU-borgerne. Derfor er det vigtigt at fastholde Work-in-Denmarks indsats for at rekruttere faglærte i Europa, og udbygge den så medarbejdere i hele verden får kendskab til de gode jobmuligheder som faglært i Danmark.

Der er også behov for at kigge indad og se nærmere på at få skabt bedre seniorordninger og flere incitamenter for ældre til at udskyde pensionsalderen.

Samtidig skal vi også arbejde på at få endnu flere unge og voksne til at søge en erhvervsuddannelse, og endnu vigtigere at få flere til at gennemføre ved at mindste frafaldet på erhvervsuddannelserne. Endeligt skal vi sikre mere kompetenceudvikling af de voksne ufaglærte samt at flere – særligt i den offentlige sektor – vælger at gå fra deltid til fuldtid, da der også er mange arbejdstimer at hente her.

Udfordringerne, som det store fald i faglært arbejdskraft kommer til at give, bliver ikke nemme at løse, men kigger vi ud over de danske grænser og holder fast i behovet for reformer, der kan sikre flere faglærte og færre på deltid, så er vi i det mindste meget bedre stillet.

Debatindlæg bragt i Jyllands-Posten/Finans den 15. september 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE