DA-forslag er en sikker vej til flere medarbejdere

Beskæftigelse

DA-forslag er en sikker vej til flere medarbejdere

Debatindlæg

For nyligt præsenterede DA forslag til, hvordan vi kan skaffe 23.500 flere medarbejdere til danske virksomheder og offentlige arbejdspladser - og vi drøfter meget gerne, hvordan vi kan få endnu flere i beskæftigelse.

- Af Jacob Holbraad, administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

Det er godt at se – som det fremgår af kronikken fredag 22. september i Avisen Danmark – at 3F-formand Henning Overgaard følger med, når DA fremlægger forslag til, hvordan vi kan skaffe 23.500 flere medarbejdere til danske virksomheder og offentlige arbejdspladser.

Det er positivt, at 3F er med på at diskutere, hvordan vi skaffer flere medarbejdere. Vi har jo en fælles platform i overenskomstsystemet, og DA støtter regeringens ambition om at bygge på overenskomsterne i forhold til at udpege certificerede virksomheder, der lettere kan rekruttere fra lande uden for EU.

De konkrete betingelser er vi nok ikke helt enige med 3F om. For DA er det afgørende, at det bliver langt nemmere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at ansætte internationale medarbejdere. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal lykkes med at skaffe de nødvendige medarbejdere til det danske arbejdsmarked.

For DA er det afgørende, at det bliver langt nemmere og mindre bureaukratisk for danske virksomheder at ansætte internationale medarbejdere.

Henning Overgaard savner flere ting i vores forslagskatalog. Det gælder blandt andet den nyligt aftalte trepartsaftale om at styrke voksen- og efteruddannelse og regeringens finanslovforslag om en markant økonomisk saltvandsindsprøjtning til erhvervsskolerne. Begge dele er DA naturligvis meget positive overfor. Vi har selv været meget aktive bidragsydere i forhandlingerne om trepartsaftalen, og både den og styrkelsen af erhvervsuddannelserne har vi rost i høje toner.

Derfor indgår det naturligt nok heller ikke som elementer i vores forslag til at skaffe flere medarbejdere. Her fokuserer vi på nye tiltag, som kan gennemføres med en sikker og målbar effekt. Men derudover drøfter vi meget gerne, hvordan vi kan få endnu flere i beskæftigelse.

Det gælder blandt andre unge, ledige, seniorer og personer med handicap, men vi bliver nødt til at have et realistisk syn på potentialet i disse grupper, og forandringer kommer ikke ved at tale.

Det kommer ved at handle på baggrund af konkrete forslag med sikker effekt.

Debatindlæg bragt i Avisen Danmark 28. september 2023.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE