Beskæftigelse

Ambitiøse reformer skal skaffe flere medarbejdere

Pressemeddelelse

DA fremlægger i dag konkrete bud på reformer, der kan skaffe knap 25.000 flere medarbejdere til det danske arbejdsmarked. Dermed kan de levere det, som regeringen mangler for at opfylde ambitionen om højere arbejdsudbud i regeringsgrundlaget.

Flere internationale medarbejdere og seniorer i job, større økonomisk gevinst for fleksjobbere ved at arbejde mere og en langt mere målrettet beskæftigelsesindsats. Det er blot nogle af de 15 konkrete forslag, som DA i dag præsenterer, og som tilsammen kan skaffe 23.500 flere medarbejdere til virksomheder og offentlige arbejdspladser.

DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad, slår fast, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er den helt store udfordring for både virksomheder og den offentlige sektor nu og i de kommende år. Og derfor er der behov for handling og reformer.

- Heldigvis har vi en regering, som er meget opmærksom på problemet og har store ambitioner om at finde løsninger. Men regeringen mangler stadig at fremlægge initiativer, der kan skaffe cirka 20.000 flere medarbejdere i forhold til det mål, som ligger i regeringsgrundlaget. Og derfor lægger vi nu konkrete forslag frem, som vi håber, at regeringen – og andre partier – vil lade sig kraftigt inspirere af, siger Jacob Holbraad.

DA’s 15 forslag er primært delt i tre store klumper, som henholdsvis vil gøre det nemmere at rekruttere internationale medarbejdere, fastholde flere seniorer i job og ændre i offentlige forsørgelsesordninger. Blandt andet foreslår DA, at statsborgere fra fem udvalgte EU-kandidatlande samt Storbritannien bør omfattes af den fri bevægelighed for arbejdskraft, som gælder for EU-borgere i dag. Et andet forslag er eksempelvis, at seniorer med mindst 44 år på arbejdsmarkedet kan få en årlig bonus på op til 56.000 kroner årligt, hvis de fortsætter med at arbejde, når de er tættere end tre år fra folkepensionsalderen.

- Vi har prioriteret at lægge nogle forslag frem, som på forskellig vis kan give et helt konkret bidrag til at løse manglen på arbejdskraft. Det er helt afgørende, at Folketinget finder frem til løsninger, som kan sikre, at vi kan opretholde et samfund, hvor vi har hænder nok til både den digitale og grønne omstilling og at levere gode velfærdsydelser i den offentlige sektor, siger Jacob Holbraad.

Læs alle DA’s forslag her: Ambitiøse reformer skal skaffe flere medarbejdere

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE