Regeringen modarbejder sin egen aftale om at skaffe internationale arbejdere til Danmark

Beskæftigelse

Regeringen modarbejder sin egen aftale om at skaffe internationale arbejdere til Danmark

Debatindlæg

Regeringen vil med nye lovforslag indføre restriktioner, der gør det langt mere bøvlet for danske virksomheder at gøre brug af udenlandsk arbejdskraft. Det har vi som samfund ikke råd til.

I slutningen af juni indgik regeringen i et bredt forlig en aftale om at styrke den internationale rekruttering grundet den store mangel på arbejdskraft.

Men her få måneder senere modarbejder regeringen direkte sin egen aftale ved at foreslå nye registreringsregler, der vil gøre det vanskeligere for danske virksomheder at tiltrække udenlandske virksomheder og arbejdskraft.

Dermed vil de nye regler reelt betyde, at muligheden for at skaffe internationale arbejdere til Danmark står til at lide et stort knæk.

Vi skal lette adgangen for udenlandsk arbejdskraft – ikke besværliggøre den

Helt konkret vil regeringen gøre det til et lovkrav, at udenlandske virksomheder, der udstationerer ansatte, som kommer fra et tredjeland som fx UK eller USA, men har lovligt ophold i EU, skal uploade en kopi af den kontrakt, de har indgået med en dansk virksomhed, i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT). Derudover skal der uploades ansættelseskontrakter og arbejdstilladelse for hver enkelt ansatte, der kommer fra et tredjeland.

En sådan udvidelse af registreringskravene vil gøre det tæt på umuligt at tiltrække udenlandske virksomheder til at løse opgaver, da reglerne medfører alt for meget papirarbejde for den udenlandske virksomhed, der i stedet vil indgå kontrakter med virksomheder i de lande, Danmark konkurrerer med.

Det har vi ikke råd til. For det vil ikke alene skade den danske virksomhed, der har bestilt arbejdet, men også dansk økonomi.

Kraftig overreaktion

Forslaget om en udvidet registrering i RUT sker i et forsøg på at kæmpe illegal arbejdskraft.

DA er naturligvis enig i at arbejde i Danmark skal foregå under ordnede forhold, og at alle virksomheder, som arbejder i Danmark, skal overholde de danske regler. Men vi ser forslaget som en kraftig overreaktion, da myndighederne allerede i dag gennem SIRI og Arbejdstilsynet kontrollerer, at den udenlandske arbejdskraft er her på lovlig vis – og har de nødvendige redskaber til dette.

Endvidere giver lovforslaget adgang til at bede alle medarbejdere på en arbejdsplads, herunder også danske statsborgere, om at forevise gyldig legitimation, hvilket er nybrud i dansk lovgivning.

Det eneste, der opnås med disse nye krav og beføjelser, er således en mistænkeliggørelse af både lovligt udstationeret arbejdskraft såvel som danske statsborgere på de danske arbejdspladser.

Mangel på hænder og hoveder er den største udfordring for dansk økonomi nu og i de kommende år. Alle dele af erhvervslivet taber omsætning og udvikling, fordi der mangler medarbejdere. Så Danmark har brug for udenlandsk arbejdskraft både fra EU og udenfor EU.

Derfor er det helt centralt, at vi gør det lettere – og ikke sværere – for den udenlandske arbejdskraft at lægge arbejdstimer her. Regeringen burde derfor gøre, som den har lovet i aftalen og gøre det mere attraktivt for udenlandske virksomheder at tage et arbejde i Danmark og for danske virksomheder at ansætte udlændinge – i stedet for at indgå en aftale den ene dag for så at modarbejde den dagen efter.

Bragt i Berlingske den 15. september 2022.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE