Beskæftigelse

Finanslovforslag mangler fokus på arbejdskraftmangel

Pressemeddelelse

DA savner fokus på den presserende udfordring med mangel på arbejdskraft i regeringens forslag til finanslov. Administrerende direktør Jacob Holbraad håber, at regeringen snarest kommer med forslag til reformer, der kan skaffe flere hænder og gøre danskerne rigere.

- Det er fornuftigt, at regeringen lægger vægt på en økonomisk stram og ansvarlig finanslov i en tid, hvor de økonomiske udsigter er meget usikre. Men det er meget beklageligt og ærgerligt, at forslaget til finanslov slet ikke adresserer den kolossale udfordring med mangel på arbejdskraft, som det danske arbejdsmarked står over for både akut og i de kommende år.

Det siger DA’s administrerende direktør, Jacob Holbraad, i en kommentar til regeringens finanslovforslag, som finansministeren netop har offentliggjort.

- Det er helt afgørende, at Folketinget gennemfører reformer, som kan skaffe mange flere hænder til det danske arbejdsmarked. Ellers kommer både de private virksomheder og den offentlige sektor til at stå i en situation, hvor de ganske enkelt ikke kan skaffe arbejdskraft nok. Og det vil gøre Danmark fattigere på alle måder. Jeg vil derfor kraftigt opfordre regeringen til snarest at fremlægge bud på reformer med reel effekt, siger Jacob Holbraad.

Han opfordrer regeringen og resten af Folketinget til at lade sig inspirere af DA’s 28 konkrete forslag i DA’s 2030-plan, som blev offentliggjort i sidste uge. De kan tilsammen skaffe mere end 60.000 flere medarbejdere til virksomhederne og styrke de offentlige finanser med over 24 milliarder kroner.

Godt med midler til FGU og arbejdsmiljø

DA’s administrerende direktør hæfter sig dog også ved to positive elementer i forslaget. Det gælder dels forslaget om at afsætte midler til styrkelse af rammerne for den forberedende grunduddannelse (FGU). FGU er et vigtigt tilbud til den gruppe af unge, der ellers alt for ofte ender med at stå uden uddannelse og job, men uddannelsen har desværre været underfinansieret fra start, og der er god brug for et økonomisk løft.

- Det er også fornuftigt at prioritere midler til en kommende arbejdsmiljøaftale, som blandt andet kan sikre en stabil økonomi til Arbejdstilsynet. Det er helt afgørende for et kompetent og effektivt tilsyn med virksomhederne. De midlertidige bevillinger, som Arbejdstilsynet har fået de senere år, har ikke været til gavn for nogen, siger Jacob Holbraad.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE