Beskæftigelse

Udenlandske medarbejdere afhjælper mangel på arbejdskraft

DA Analyse

Brancher med udbredt mangel på arbejdskraft har også mange udenlandske medarbejdere. Landbruget og byggeriet er fx blandt de brancher med flest forgæves rekrutteringer og samtidigt blandt de brancher med en størst andel udenlandske medarbejdere. Uden udenlandsk arbejdskraft havde rekrutteringsudfordringerne været markant større.

Virksomhedernes rekrutteringsudfordringer er i løbet af 2010’erne gradvist blevet øget. I 2011 var omkring 10 pct. af virksomhedernes rekrutteringsforsøg forgæves, hvilket var steget til over 20 pct. i 2019, jf. figur 1.

I samme periode er antallet udenlandske medarbejdere fordoblet, og uden den store stigning vil virksomhedernes rekrutteringsudfordringer have været markant større. Udenlandske medarbejdere er således med til at afhjælpe manglen på arbejdskraft og har hermed været med til at forlænge opsvinget før corona.

 

De brancher, som har mange forgæves rekrutteringer, har typisk også relativt mange udenlandske medarbejdere. I 1. kvartal 2020, dvs. før corona for alvor ramte dansk økonomi, udgjorde udenlandske medarbejdere således 7 pct. af medarbejderne i de brancher, hvor antallet af forgæves rekrutteringer lå på eller over gennemsnittet på 19 pct. Til sammenligning udgjorde udenlandske medarbejdere 3 pct. af medarbejderne i brancher, hvor antallet af forgæves rekrutteringer var under gennemsnittet, jf. figur 2.

Dermed er der en klar tendens til, at udenlandsk arbejdskraft afhjælper mangel på medarbejdere i brancher, hvor der er rekrutteringsudfordringer.

 

Andelen af udenlandske medarbejdere er størst i landbruget, hvor mere end en femtedel af de ansatte er udenlandske medarbejdere. Herefter følger brancherne rejsebureau, rengøring mv. samt hoteller og restauranter, hvor udenlandske medarbejdere udgjorde ca. 11 pct. af de ansatte i 1. kvartal 2020.

De udenlandske medarbejdere i disse brancher har bidraget til at imødegå konjunkturpres. Det gælder ikke mindst i byggeriet, som er af de mest konjunkturfølsomme brancher. I byggeriet er omkring 8 pct. af de ansatte udenlandske medarbejdere. Dette er ikke kun et dansk fænomen, men ses også i andre lande. En analyse fra Nationalbanken, som kigger på udenlandske medarbejdere fra EU i de forskellige EU-lande, viser, at andelen af udenlandske medarbejdere især er høj i konjunkturfølsomme brancher som byggeri samt hoteller og restauranter. Omvendt er andelen lav i brancher som fx offentlig administration, som kun i mindre grad er påvirket af konjunkturudsving. Ifølge Nationalbanken indikerer det, at udenlandsk medarbejdere i højere grad er ansat i brancher, som traditionelt har mangel på arbejdskraft under en højkonjunktur.

 

Boks 1 - Sådan har vi gjort 

Antallet af udenlandske medarbejdere opgøres på baggrund af Jobindsats.dk og defineres som udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark, der har erhverv som opholds-grundlag. Nordiske statsborgere kan frit rejse til Danmark for at arbejde uden arbejdstilladelse, hvorfor opgørelsen også omfatter nordiske statsborgere i kategorien ’øvrige uden lønindkomst’, jf. Jobindsats.dk.

Opgørelsen af virksomhedernes rekrutteringsudfordringer er fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). I STAR’s rekrutteringssurvey opgøres den forgæves rekrutteringsrate, som er andelen af forgæves rekrutteringsforsøg i forhold til alle rekrutteringsforsøg (succesfulde og forgæves).

I STAR’s rekrutteringssurvey fra juni 2020 opgøres antallet af forgæves rekruttering før og efter nedlukningen af Danmark i foråret 2020. Før-perioden dækker december 2019 til februar 2020. Af den grund er andelen af udenlandske medarbejdere i de enkelte brancher også opgjort for denne periode, hvilket omtales som 1. kvartal 2020 i figur 2 og 3.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE