Beskæftigelse

Reformkravet i dansk økonomi er på mindst 30.000 personer – langt større end hullet efter Arne-pensionen

DA Analyse

Øget offentlig beskæftigelse løfter reformudfordringen i 2025

Regeringen lagde i sin 2025-plan fra august 2020 op til, at der ”med den planlagte økonomiske politik er der grundlag for fremgang i både den private og offentlige beskæftigelse – i god balance frem mod 2025”. Men balancen er tippet som følge af aftalen om tidligere pension og den kraftigt stigende offentlige beskæftigelse.

Den offentlige beskæftigelse har været på himmelflugt under coronakrisen og er i skrivende stund steget med over 27.000 personer. Regeringen har også løftet skønnet for den offentlige beskæftigelse i 2025 til knap 860.000 personer, hvilket er et løft på 7.000 personer sammenlignet med 2025-skønnet for et år siden.

Det har medført, at der på den nuværende vækststi ikke er balance i udviklingen mellem den private- og offentlige beskæftigelse.

Det reformhul, som den nuværende regering skal have lukket, er derfor heller ikke kun skabt af den såkaldte Arne-pension. Der skal reformer, der kan løfte arbejdsudbuddet med mindst 30.000 personer til, før der igen er balance i udviklingen i privat og offentlig sektor, jf. figur 1.

 

Arnes pension udgør kun 1/3 af reformkravet i 2025

Det er ikke længere kun hullet efter Arne-pension, som svækker arbejdsudbuddet med 10.000 personer, som skal lukkes.

Stigningen i den offentlige beskæftigelse presser den private sektor og har øget reformkravet med 20.000 personer yderligere frem mod 2025, hvis balancen i beskæftigelsesvæksten mellem den private- og offentlige beskæftigelse skal genoprettes. Samlet set ender reformkravet for dansk økonomi på mindst 30.000 personer, jf. figur 2.

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE