Beskæftigelse

FINANSLOVSFORSLAG TACKLER IKKE DANMARKS STØRSTE UDFORDRING MED MANGEL PÅ ARBEJDSKRAFT

Pressemeddelelse

Regeringens forslag til finanslov har næsten ingen initiativer, som tager fat på dansk økonomis største udfordring: Mangel på arbejdskraft. Det er enormt problematisk for Danmark, mener Dansk Arbejdsgiverforening.

Beskæftigelsen i Danmark slår rekorder, og virksomhederne skriger på arbejdskraft. Alligevel indeholder regeringens forslag til finansloven for 2022 næsten ingen initiativer, som vil øge arbejdsudbuddet.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad siger:

- Det er ærgerligt, at regeringen ikke tager fat på at løse landets største udfordring lige nu. Manglen på arbejdskraft koster vækst og arbejdspladser, og vi har et akut behov for at få flere hænder og hoveder til danske virksomheder. Det er de private virksomheder, der skaber danskernes velstand og betaler vores fælles velfærd.

- Vi har fremlagt en lang række forslag, som vil skaffe flere hænder. Man kan se på dimittendsatsen, flere udenlandske medarbejdere eller begrænse antallet af offentligt ansatte. Vi kan også gøre det mere attraktivt for ældre at blive længere på arbejdsmarkedet. Jeg håber derfor, at regeringen snart kommer i arbejdstøjet og går i gang med at fjerne den største barriere for, at vi kan få fuldt udbytte af det opsving, vi står midt i.

- Et andet problem som årets finanslov desværre heller ikke adresserer, er manglen på faglærte. Vi har behov for investeringer, som gør uddannelserne mere attraktive og udvikler undervisning og udstyr på uddannelsesinstitutionerne. Det er nu vi skal investere, så vi ikke også i fremtiden står med mangel på kloge hænder.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE