Beskæftigelse

Enkelte positive elementer i ny trepart, men den løser slet ikke udfordring med mangel på arbejdskraft

Pressemeddelelse

Arbejdsmarkedets parter og regeringen har her til formiddag indgået en mini-trepartsaftale. Aftalen indeholder et par gode elementer, men den er en dråbe i havet i forhold til at løse udfordringen med mangel på arbejdskraft. Nu må politikerne på banen med løsninger, der reelt kan øge arbejdsudbuddet.

- Det er positivt, at vi har lavet en aftale med nogle enkelte gode elementer - som eksempelvis at få flere unge, der ikke er motiveret for uddannelse, i gang med et job og penge til hurtigere sagsbehandling af adgang for udenlandske medarbejdere. Men vi ville gerne have lavet nogle langt mere omfattende løsninger på udfordringen med mangel på arbejdskraft. Aftalen løser på ingen måde den kritiske og akutte mangel på hænder, som vores virksomheder og samfund står midt i.

- Så sent som i weekenden viste nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at manglen på medarbejdere har nået historiske højder. Der er bred enighed om, at mangel på arbejdskraft er den største trussel mod det opsving, vi er i gang med efter corona. Derfor kan denne begrænsede aftale på ingen måde stå alene.

- Det er ærgerligt, at vi ikke kan komme med stærkere svar på denne udfordring i regi af trepart. Blandt andet derfor har denne aftale heller ikke leveret svaret på, hvordan vi sikrer, at ledige reelt kun får en ydelse, hvis de står til rådighed for et job.

- Der har heldigvis hele tiden været et parallelt politisk reformspor, som har til opgave at øge arbejdsudbuddet markant. I den forbindelse er der blandt andet brug for at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft og gøre det mere attraktivt for seniorer at blive ved med at arbejde - for eksempel ved at droppe modregning af arbejdsindkomst i folkepension helt og hæve efterlønspræmien.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE