Det offentlige suger medarbejdere fra virksomhederne, men glemmer potentialet hos egne

Beskæftigelse

Det offentlige suger medarbejdere fra virksomhederne, men glemmer potentialet hos egne

Debatindlæg

Siden coronakrisen ramte dansk økonomi, er den offentlige beskæftigelse vokset med 16.000 personer. En del af denne stigning hænger naturligvis sammen med, at coronakrisen har krævet sundhedspersonale til en massiv testindsats. Det er selvsagt fornuftigt og et vigtigt element i at holde smitten nede. Men en del af stigningen er også relateret til flere offentligt ansatte indenfor blandt andet administration.

Dansk økonomi står ved foden af et opsving, og virksomhederne har allerede nu samme rekrutteringsudfordringer som før corona. Derfor går det ikke, at den offentlige sektor suger arbejdskraften ud af den private sektor. Jobfesten i den offentlige sektor må ikke bide sig fast, men skal høre op, i takt med at vi lægger coronakrisen bag os.

I stedet for at ansætte flere og dermed lægge beslag på de medarbejdere, som virksomhederne har brug for, burde de offentlige arbejdsgivere få mere ud af dem, der allerede er ansat.

Det kunne eksempelvis være ved, at flere stillinger i den offentlige sektor udbydes på fuldtid fremfor deltid. Potentialet for at øge arbejdsudbuddet her er stort. Hele 26 pct. af kommunernes ansatte er på deltid. Det er væsentligt højere end i regionerne og staten. Samtidig er der store forskelle på tværs af kommunerne. Det er således ikke nogen naturlov, at den enkelte kommunes brug af deltidsansatte skal være højt.

Ved at pålægge kommunerne at sænke andelen af medarbejdere på deltid med 5 pct.-point, vil det øge arbejdsudbuddet med omkring 6.000 fuldtidspersoner. En væsentlig del af dette potentiale bør kunne indfris ved at indføre et stop for deltidsansættelser i den enkelte kommune og region, indtil de overholder måltallet.

I stedet for at ansætte flere og dermed lægge beslag på de medarbejdere, som virksomhederne har brug for, burde de offentlige arbejdsgivere få mere ud af dem, der allerede er ansat.

En anden mulighed er at nedbringe sygefraværet blandt de offentligt ansatte. Det gennemsnitlige sygefravær er 13 og 12 dage pr. fuldtidsbeskæftiget om året i henholdsvis kommunerne og regionerne. I den private sektor var det gennemsnitlige sygefravær nede på 7 dagsværk pr. fuldtidsbeskæftiget. Det høje sygefravær betyder, at kommuner og regioner har flere ansatte, end de reelt har brug for. Sænkes det offentlige sygefravær til niveauet i det private inden for de samme arbejdsfunktioner, er det muligt at øge arbejdsudbuddet med 7.200 fuldtidspersoner.

Samspillet mellem den private og offentlige sektor er afgørende for den danske samfundsmodel. En af nøgleopgaverne for den offentlige sektor er at understøtte væksten i den private – ikke kannibalisere den, som vi ser tegn på nu. Ved at få mere ud af de offentligt ansatte frem for at beslaglægge arbejdskraften fra de private virksomheder, skabes et bedre udgangspunkt for få et langt opsving efter corona.

Derfor bør det være et tema for regeringen i de aktuelle økonomiforhandlinger med kommunerne og regionerne, at vi skal have mere ud den arbejdskraft, som arbejder i den offentlige sektor. Potentialet er kæmpestort.

Bragt i Børsen den 31. maj 2021

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE