Beløbsordningen handler om at få kvalificerede udenlandske medarbejdere - ikke om løndumping

Beskæftigelse

Beløbsordningen handler om at få kvalificerede udenlandske medarbejdere - ikke om løndumping

Artikel

Et lavere minimumsbeløb i beløbsordningen kan hjælpe danske virksomheder med at rekruttere fra flere forskellige fagområder. Men det betyder ikke, at arbejdsgiverne kan dumpe lønnen.

For at imødekomme manglen på kvalificerede medarbejdere har DA foreslået, at minimumsbeløbet i beløbsordningen sænkes til 360.000 kr. årligt. Det vil betyde, at virksomhederne kan rekruttere fra flere forskellige jobkategorier. På den måde kan vi få flere hoveder og hænder på det danske arbejdsmarked.

Det betyder ikke, at udenlandske medarbejderne får en lavere løn. Det er nemlig en betingelse i beløbsordningen, at virksomhederne tilbyder sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Det vil sige, at medarbejderen får den samme løn, som en dansk medarbejder ville få. Løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler mv. må altså ikke være dårligere end det normale inden for det givne fagområde.

En sænkelse af beløbsgrænsen giver derfor ikke arbejdsgiverne carte blanche til at hyre hvem som helst til en lavere løn.

I dag er minimumsbeløbet i beløbsordning 445.000 kr. om året. Med beløbsordningen kan udlændinge uden for EU komme til Danmark for at arbejde og ansøge om opholds- og arbejdstilladelse, når de har fået en ansættelse.

Det giver Danmark mulighed for at få nogle meget fleksible udenlandske medarbejdere, der typisk først kommer ind i landet, når de har en kontrakt med en virksomhed på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår, og som søger til et andet land, når de ikke længere har et arbejde.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE