Beskæftigelse

Video: DA's reformudspil

Artikel

Regeringens Arne-pension og flere offentligt ansatte vil sammen med en række andre tiltag betyde, at der kommer til at mangle hænder på det private arbejdsmarked. Med 11 konkrete forslag, vil DA sikre mere vækst, velstand og velfærd i Danmark.

Med tidlig pension, en stigning i den offentlige beskæftigelse og en velfærdslov, der vil prioritere den offentlige sektor, vil der komme til at mangle hænder på det private arbejdsmarked.  Vi skal handle nu, så vi ikke svækker væksten og velfærden, der er til gavn for os alle.

LINK: Læs DA's 11 konkrete forslag her

Regeringen har inviteret DA til at deltage i arbejdet – og den opfordring tager vi naturligvis meget gerne imod.

DA spiller derfor ud med en reformpakke med 11 konkrete forslag, der vil hæve arbejdsudbuddet med knap 26.000. Det vil være med til at sikre det kommende opsving, så vi kan komme godt ud på den anden side af coronakrisen.

Tre af de væsentligste forslag, vi lægger frem, er at sænke beløbsordningen, så det bliver nemmere at hyre kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, skabe flere fuldtidsstillingerog færre deltidsstillinger i det offentlige samt sikre, at flere kommer ud af arbejdsløshedskøen og over i beskæftigelse.

Hvis vi sænker beløbsgrænsen for udenlandske medarbejdere, der kommer hertil via beløbsordningen, vil det øge arbejdsudbuddet med 3.500 personer. Det viser beregninger fra Finansministeriet. I dag er beløbsgrænsen på 445.000, men hvis vi sænker den til 360.000 kr., vil det gøre det lettere for Danmark at tiltrække vigtige udenlandske medarbejdere.
 
Dernæst mener vi, der er god ræson i at skabe flere fuldtidsstillinger i det offentlige. Brugen af deltidsstillinger i den offentlige sektor er omfattende, hvis flere gik på fuld tid ville det kunne betyde op til 7.500 flere hænder på arbejdsmarkedet. Det gælder ikke mindst i kommunerne, hvor andelen af deltidsansatte er klart højst.

Et tredje forslag går ud på at sikre, at flere på kontanthjælpsydelser hurtigere finder fodfæste på arbejdsmarkedet. Et af virkemidlerne hertil er blandt andet, at de mødes som jobparate og får en tilsvarende aktiv indsats. Alle modtagere af kontanthjælpsydelser bør være omfattet af en aktiv og jobrettet indsats. Forudsætningen for at få økonomisk hjælp skal være, at man deltager i et tilbud. Som udgangspunkt skal alle, der begynder at modtage kontanthjælpsydelser vurderes som jobparate – ligesom det er tilgangen til flygtninge m.fl. i dag. Forslaget vil kunne øge beskæftigelsen med 1.700 fuldtidspersoner.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE