Beskæftigelse

Ny analyse viser værdien af udenlandsk arbejdskraft

Artikel

Dansk Arbejdsgiverforening udgiver ny og opdateret analysesamling, der sætter fokus på de store gevinster ved udenlandsk arbejdskraft.

Udlændinge i Danmark er en sammensat gruppe med meget forskellige årsager til at være i landet. Sikkert er det dog, at udlændinge, der opholder sig i Danmark for at arbejde, er en stor gevinst for danske virksomheder og de offentlige kasser i Danmark.

Det viser den nye og opdaterede analysesamling om udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked fra Dansk Arbejdsgiverforening. Af den fremgår det bl.a. at:

  • Gevinsten for virksomheder består bl.a. i, at kvalificerede medarbejdere skaber øget beskæftigelse, øget velstand og forbedrede eksportmuligheder for mange af de virksomheder i Danmark, som har udenlandske medarbejdere.
  • Udenlandske medarbejdere bidrager med vækst i dansk økonomi. Personer fra EU, der har opholdstilladelse til erhverv, og som ikke har en familie med til Danmark, bidrager i gennemsnit med 127.000 kr. årligt til de offentlige finanser. Personer på beløbsordningen fra lande uden for EU bidrager endnu mere. De bidrager gennemsnitligt årligt med 296.000 kr., hvis de ikke har familie med til Danmark.

Det seneste år er der politisk blevet taget en række initiativer på området. De skaber bedre vilkår for kvalificerede medarbejdere uden for EU gennem bl.a. adgang for flere faglærte på områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. DA ønsker bedre vilkår for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft uden for EU og foreslår derfor følgende initiativer:

  1. Reducer indtægtskravet i beløbsordningen til 325.000 kr. Hver person på beløbsordningen bidrager i gennemsnit med 300.000 kr. årligt til de offentlige kasser.
  2. Væk med bureaukratiske snubletråde, som gør vilkårene for virksomheders brug af udenlandske medarbejdere besværlig.
  3. Overenskomstdækkede virksomheder med ordnede forhold bør have lettere adgang til udenlandske medarbejdere uden for EU.

Læs mere her.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE