Beskæftigelse

Økonomisk plan uden konkrete veje til vækst

Artikel

Socialdemokratiet har i dag præsenteret en økonomisk plan, der holder fast i de overordnede økonomiske rammer, vi kender i dag. Men planen giver ikke svar på, hvordan Danmark som samfund bliver rigere.

Socialdemokratiet har i dag præsenteret en samlet økonomisk plan.

Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad udtaler i den forbindelse:

- Det er positivt, at Socialdemokratiet holder fast i de overordnede rammer for den økonomiske politik i Danmark. Men vi mangler i planen svar på, hvordan vi som samfund bliver rigere. Der er brug for konkrete tiltag, der styrker væksten og skaber arbejdspladser på de danske virksomheder.  

- Mangel på arbejdskraft er danske virksomheders største udfordring nu og i fremtiden. Arbejdsstyrken er vokset de seneste år, men den vækst vil aftage frem mod 2025. Derfor er det bekymrende, at Socialdemokratiet ikke ser på, hvordan vi øger arbejdsudbuddet, men i stedet ser på manglen på arbejdskraft som noget, der er løst med tidligere tiders reformer. Jeg kan sige klart, at danske virksomheder ikke oplever, at den udfordring er løst. Og hvis der skal ansættes markant flere i den offentlige sektor, bliver den udfordring kun større. 

- Socialdemokratiets forslag til at hæve arbejdsskadeafgiften er en ren skat på at drive virksomhed i Danmark. Da alle virksomheder indbetaler til arbejdsskadesystemet, uanset om de har problemer med arbejdsmiljøet eller ej, vil en forhøjet afgift ikke ændre adfærden hos virksomhederne. Forslaget om at øge erstatningssummen for méngodtgørelse er også et skridt i den forkerte retning og vil være en yderligere udgift for virksomhederne. 

- Hvis man forlænger den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode, vil det i realiteten blive en afgift på 500 mio. kr. for socialt engagement for virksomhederne. Virksomhederne vil være mindre tilbøjelige til at ansætte folk med helbredsudfordringer, eller folk der har været længe væk fra arbejdsmarkedet, hvis de skal finansiere en større del af sygefraværet. Taberne bliver dem, der kan have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE