Beskæftigelse

Manglen på arbejdskraft betød 31.000 færre arbejdspladser det seneste halvår

Pressemeddelelse

Ifølge det nyeste rekrutteringssurvey fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) er der fortsat problemer med mangel på arbejdskraft i flere regioner og brancher. Hver femte rekrutteringsforsøg var forgæves det seneste halvår, og Danmark gik glip af 31.000 arbejdspladser. Det kalder på politisk handling, siger underdirektør Erik E. Simonsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har netop offentliggjort sit rekrutteringssurvey for september 2019. Undersøgelsen viser, at manglen på arbejdskraft fortsat er et stort problem på det danske arbejdsmarked.

21 procent af rekrutteringsforsøgene i det seneste halvår var forgæves, hvilket svarer til godt 61.000 forgæves rekrutteringer. Heraf blev knap halvdelen af stillingerne besat med en anden kandidat end den ønskede, mens den anden halvdel aldrig blev besat. Sammenlignet med det foregående rekrutteringssurvey viser undersøgelsen en svag fremgang i andelen af forgæves rekrutteringer fra 20 til 21 pct. Samtidig er der en svag tilbagegang i antallet af forgæves rekrutteringer på ca. 1.500.

Underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA) Erik E. Simonsen udtaler:

- De nye tal viser i bund og grund samme billede som den foregående undersøgelse. Manglen på arbejdskraft er fortsat et stort problem på det danske arbejdsmarked. Det lader til, at rekrutteringsudfordringerne er ved at stagnere på et for højt niveau. Når Danmark på et halvt år går glip af 31.000 arbejdspladser, så er det altså ikke noget, man bare kan trække på skuldrene af. Det kalder på politisk handling.

- Vi skal fortsat tilpasse de politisk fastsatte rammevilkår for arbejdsmarkedet, så vi også har den nødvendige arbejdskraft om 5-10 år. Nu og her skal vi selvfølgelig forvente af alle ledige - fra akademikere til ufaglærte - at de står til rådighed for arbejdsmarkedet og søger bredt, fagligt og geografisk. Og så er det også oplagt at se på, hvordan vi kan tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft til de stillinger, hvor manglen på kompetente medarbejdere er særlig stor.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE