Beskæftigelse

Lovændring om udenlandsk arbejdskraft tynder ud i regeljunglen

Pressemeddelelse

Ny aftale giver en tiltrængt oprydning i regeljunglen, når virksomheder skal ansætte udenlandske medarbejdere. Men regeringens oprindelige forslag var bedre, og det ærgrer Erik E. Simonsen, underdirektør i DA, at der ikke kunne findes politisk flertal for at sænke beløbsordningen og udvide positivlisten.

Regeringen har sammen med Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Alternativet og Enhedslisten i dag vedtaget en lov om rekruttering af udenlandsk arbejdskraft. Endvidere har de samme partier (dog ikke Enhedslisten) med DF vedtaget delforslag til loven, som sikrer bedre bekæmpelse af ulovlig arbejdskraft.

- Som det ser ud i dag, så er der alt for meget administrativt bøvl forbundet med at ansætte kvalificerede udenlandske medarbejdere. Det bliver der nu taget et første skridt for at rydde op i. Det er godt, men ikke nok, siger Erik E. Simonsen, underdirektør i Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Han peger samtidig på, at den nye lov giver virksomhederne bedre redskaber til at bekæmpe og undgå ulovlig udenlandsk arbejdskraft:

- Det bør være myndighedernes ansvar at orientere virksomhederne, hvis der sker ændringer i udenlandske medarbejderes opholdstilladelse. Vi har set helt absurde eksempler, hvor udenlandske medarbejdere har mistet deres opholdstilladelse, uden at virksomheden har haft mulighed for at vide det, hvorefter virksomheden så modtager en straf for at benytte sig af ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Det er selvfølgelig ikke rimeligt, da virksomheden har handlet i god tro, og det glæder mig, at der nu i højere grad bliver rettet op på det problem, siger Erik E. Simonsen.

Han havde dog gerne set, at der kunne mønstres et politisk flertal for regeringens oprindelige forslag, hvor en udvidelse af beløbsordningen bl.a. også var på tale:

- Det er uforståeligt, at der ikke kunne mønstres et politisk flertal for regeringens oprindelige forslag om at sænke beløbsordningen, udvide positivlisten og afskaffe kravet om en dansk bankkonto. Vi ved, at kvalificerede udenlandske medarbejdere er en gevinst for samfundet og nødvendige for virksomhederne. De lægger i snit hver omkring 300.000 i de offentlige kasser, og sidste halvår gik vi glip af 35.000 arbejdspladser, fordi virksomhederne manglede arbejdskraft, siger han.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE