Ældre medarbejdere vil blive afgørende

Beskæftigelse

Ældre medarbejdere vil blive afgørende

Debatindlæg

Ældre over 60 år er afgørende for, at vi kan løse rekrutteringsudfordringer og fortsætte den positive udvikling på arbejdsmarkedet nu og i de kommende år.

Af direktør i Kommunernes Landsforening Laila Kildesgaard og viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Pernille Knudsen - medlemmer af Seniortænketanken for et længere og godt arbejdsliv

Det danske arbejdsmarked har gennem de seneste fem år været inde i en meget positiv udvikling, hvor beskæftigelsen er steget med ca. 225.000 personer. Det svarer til, at der i gennemsnit hver måned er kommet omkring 3.000 flere i beskæftigelse. De seneste tal for januar 2019 viser, at beskæftigelsen steg med 8.100 personer - så den gode udvikling fortsætter.

Ca. 65.000 personer af beskæftigelsesstigningen skyldes, at flere medarbejdere på 60 år eller derover er kommet i beskæftigelse.

Ældre medarbejdere er en uundværlig ressource for både offentlige institutioner og private virksomheder. Vi har både på det private og det kommunale arbejdsmarked behov for de erfarne medarbejderes viden og engagement. Det skal de i højere grad anerkendes for. At så mange ældre medarbejdere har lyst og evne til at fortsætte på arbejdsmarkedet, vidner om et vigtigt og markant skifte fra tidligere tiders helt forfejlede fokus på, at ældre skulle træde ud af arbejdsmarkedet for at give plads til unge.

Skiftet er også positivt i lyset af de markante udfordringer, som både institutioner og virksomheder aktuelt har med at finde medarbejdere. De seneste tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der det seneste halve år har været godt 70.000 gange, hvor institutioner og virksomheder har haft problemer med at finde medarbejdere, hvoraf man ca. 35.000 gange helt måtte opgive at få stillingen besat. Det er et stort velfærdstab for Danmark både inden for service, pleje og produktion.

Nogle af de stillingsbetegnelser, hvor det er sværest at finde medarbejdere, er helt almindelige job. Eksempelvis var der inden for SOSU-området 5.400 forgæves rekrutteringsforsøg, mens der i forhold til chauffører og mekanikere var henholdsvis 1.800 og 1.500 forgæves rekrutteringsforsøg.

Inden for de samme fag er der i dag mange ældre på arbejdsmarkedet. Eksempelvis er ca. 2.400 SOSU’er 62-63 år, mens der tilsvarende er ca. 400 murere i samme aldersgruppe.

Udfordringen med at finde medarbejdere vil blive større i de kommende år. Det skyldes blandt andet den demografiske udvikling, hvor der frem mod 2025 for eksempel bliver mere end 80.000 flere personer over 80 år.

Heldigvis kan vi se til Sverige for inspiration i forhold til at få ældre til at blive på arbejdsmarkedet. Den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder i Sverige er 1,4 år højere blandt mænd og 2,3 år højere blandt kvinder. Hvis vi i Danmark kunne blive ligeså gode til at få ældre 60-64 årige til at blive på arbejdsmarkedet, kunne vi have ca. 30.000 flere beskæftigede. Det er et betydeligt potentiale.

For at kunne sikre et langt og godt arbejdsliv på det danske arbejdsmarked peger vi i Seniortænketanken for eksempel på styrket fastholdelse på den enkelte arbejdsplads. Ledelse og medarbejdere skal blandt andet have blik for, at der ikke er lighedstegn mellem folkepensionsalder og tilbagetrækning. Dagsordenen forsvinder ikke de næste mange år, og vi skal frem for alt tænke nyt om, hvordan de sidste år på arbejdsmarkedet skal tilrettelægges.

Bragt i Politiken 25. april 2019.

Læs mere om