Store regionale forskelle i manglen på arbejdskraft

Beskæftigelse

Store regionale forskelle i manglen på arbejdskraft

DA Analyse

Manglen på arbejdskraft stiger år for år i hele landet. Men de nationale tal dækker over betydelige regionale forskelle fra branche til branche. Det er særligt den nordjyske industri, de sjællandske servicevirksomheder og Københavns byggeri, der må lægge en dæmper på produktionen, fordi de mangler medarbejdere.

Manglen på arbejdskraft vokser år for år, og stadigt flere virksomheder må takke nej til ordrer, fordi de mangler medarbejdere. Det gælder i hele landet og i alle tre hovedbrancher.

I næsten hver tredje bygge og anlægsvirksomhed indebærer manglen på arbejdskraft tab af produktion. For service og industri gælder det hhv. hver femte og hver ottende virksomhed. Det er for alle brancher en væsentlig stigning på blot 2 år.

Manglen på arbejdskraft stiger

Hver gang en virksomhed må sige nej til en ordre koster det produktion og dermed også arbejdspladser, velstand og skatteindtægter for staten.

Industrien mangler særligt arbejdskraft i Nordjylland

Der er nogle områder af landet, hvor virksomhedernes udfordringer med at finde medarbejdere er særligt udtalte.

Eksempelvis skiller de nordjyske industrivirksomheder sig ud. Her er det 20 pct. af virksomhederne, der må begrænse produktionen, fordi de mangler medarbejdere. Det er mere end i samtlige andre regioner, hvor det er mellem 12 og 15 pct. af virksomhederne, der mangler medarbejdere.

Industrien er hårdest ramt i Nordjylland

Hver tredje sjællandske servicevirksomhed mangler arbejdskraft

På serviceområdet er det i særlig grad virksomheder i Region Sjælland, der har svært ved at finde medarbejdere. Mere end hver tredje servicevirksomhed på Sjælland må sige nej til ordre på af mangel på arbejdskraft.

Det er markant flere end i de øvrige regioner, og det gør samtidig Sjælland til den eneste region, hvor det ikke er byggeriet, der har den største mangel på arbejdskraft.

Servicebranchen er hårdest ramt i Region Sjælland

Stor mangel i byggeriet på tværs af regioner

Der er ikke en region, hvor bygge- og anlægsvirksomhederne ikke sukker efter arbejdskraft. Uanset landsdelen, er det mindst hver fjerde virksomhed, der må begrænse produktionen, fordi de mangler hænder.

Virksomheder i Region Hovedstaden er dog dem, der i højest grad savner medarbejdere – skarpt forfulgt af de midtjyske. I begge regioner er det hver tredje virksomhed, der har produktionsbegrænsninger.

Bygge og anlæg er hårdest ramt i Region Hovedstaden og Midtjylland

Flere pile peger i samme retning

Det er ikke kun Danmarks Statistiks tal for produktionsbegrænsninger, der dokumenterer, at manglen på arbejdskraft er en stor udfordring på tværs af landet.

Ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering var der ’mangel’ eller ’omfattende mangel’ på arbejdskraft inden for i alt 143 forskellige stillingsbetegnelser i én eller flere regioner i august 2018. Det vil sige stillinger, som virksomheder forgæves forsøger at finde medarbejdere til samtidig med, at der er ingen eller meget få ledige.

En opgørelse over de forskellige stillingsbetegnelser viser da også, at der for 4 ud af 10 stillingsbetegnelser er færre end 20 ledige tilbage i arbejdskraftsreserven.

4 ud af 10 stillingsbetegnelser har færre end 20 ledige

 

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE