Beskæftigelse

Jobcentre: Manglen på arbejdskraft vokser

DA Analyse

7 ud af 10 jobcentre oplever, at manglen på arbejdskraft inden for det seneste år er vokset i deres kommune. Endnu flere forventer, at den vil vokse yderligere i det kommende år, og næsten hver andet jobcenter frygter endda, at manglen kan få konsekvenser for den kommunale velfærd. Det er særligt virksomhedernes appetit på faglært arbejdskraft, som jobcentrene har problemer med at mætte.

De danske virksomheder har i månedsvis, hvis ikke årevis, advaret om, at manglen på kvalificeret arbejdskraft er et voksende problem. Og det behov mærker man også ude på flere af de kommunale jobcentre.

Det viser en rundspørge om mangel på arbejdskraft blandt landets jobcentre. Her svarer 7 ud af 10 jobcentre, at de oplever, at manglen er blevet større i løbet af det seneste år. 23 procent oplever en uændret mangel, og kun 7 procent oplever, at den ligefrem er blevet mindre.

Jobcentrene oplever stigende mangel på arbejdskraft

Spejder jobcentrene ud i fremtiden, ser udfordringen endnu større ud. Hele 8 ud af 10 jobcentre forventer, at manglen på arbejdskraft vil vokse yderligere i det kommende år. Til sammenligning er det kun 1 ud af 30 kommuner, der forventer, at manglen bliver mindre.

Forventet udvikling i manglen på arbejdskraft

Særligt mangel på den faglærte arbejdskraft

Selvom manglen på arbejdskraft ifølge jobcentrene over en bred kam er vokset, så er der stor forskel på, hvilke faggrupper, de har problemer med at levere til deres virksomheder.

I den ene ende af spektret skiller de ufaglærte sig ud som den gruppe af ledige, jobcentre og virksomheder har klart bedst adgang til. Kun 7 procent af jobcentrene vurderer selv, at de har svært ved at imødekomme virksomhedernes behov for ufaglært arbejdskraft.

Men det er ikke ensbetydende med, at ufaglærte ledige hænger på træerne. Det er stadig kun hver andet jobcenter, der svarer, at de i høj eller meget høj grad kan imødekomme efterspørgslen. Der er altså en betydelig andel af jobcentrene, der ligger i midtergruppen og kun ”i nogen grad” kan imødekomme behovet.

Jobcentrene har sværest ved at imødekomme behovet for faglærte

Anderledes ser det imidlertid ud med den faglærte arbejdskraft. Her er manglen væsentligt mere udbredt, og det er mere end hvert andet jobcenter, der i lav eller meget lav grad formår at dække virksomhedernes behov. På den anden side er det blot 1 ud af 30 jobcentre, der oplever, at de i høj grad kan imødekomme efterspørgslen på faglærte.

Når det kommer til den højtuddannede arbejdskraft, er der noget mere spredning. Det gælder ganske vist for 3 ud af 10 kommuner, at de vurderer, at de har svært ved at imødekomme efterspørgslen. Men samtidig vurderer hver sjette kommune også, at de i høj eller meget høj grad kan imødekomme efterspørgslen, mens hver anden kommune lægger sig i midten og hverken vurderer det som en lille eller stor udfordring.

Bekymring for den kommunale service

Når virksomhederne mangler arbejdskraft, kan det medføre mindre vækst, og dermed også færre skattekroner i kommunekassen. I værste tilfælde kan virksomheder endda føle sig nødsaget til at flytte produktionen helt væk – enten til en anden kommune eller til udlandet.

Når der ryger færre penge ind på det kommunale budget, kan det selvsagt have negative konsekvenser for den service og velfærd, kommunen er i stand til at levere til sine borgere. Og det er en frygt, man sidder med på flere jobcentre. Knap halvdelen af jobcentrene har svaret, at de er bekymrede for, at manglen på arbejdskraft vil få direkte konsekvenser for den kommunale service.

Udbredt bekymring for den kommunale service

Sådan har vi gjort

Rundspørgen er sendt rundt til 95 kommunale jobcentre, hvoraf 30 har gennemført rundspørgen, hvilket giver en svarprocent på 32 procent.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE