Beskæftigelse

Fleksjob fortsætter fremgangen og slår rekord

DA Analyse

Fleksjobordningen fortsætter fremgangen, og der er nu flere personer i fleksjob end nogensinde før. Samtidig er den samlede tilgang til fleksjob, ledighedsydelse, ressourceforløb og førtidspension tilbage på samme niveau som før reformen i 2012, så reformen har ikke nedbragt antallet af offentligt forsørgede.

Antallet af fleksjobbere har slået rekord. I 2017 var der 82.600 fuldtidspersoner i fleksjobordningen, hvilket er det højeste antal nogensinde. Særligt de senere år, siden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft i 2013, har tilgangen til ordningen taget fart. Målet med reformen i 2013 var blandt andet, at flere skulle have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og færre skulle ende på varig passiv forsørgelse. 

Det første er i dén grad lykkedes, for de seneste fem år er antallet i fleksjobordningen vokset med knap 16.000 fuldtidspersoner. Det svarer til en stigning på 23 pct.

Højeste antal fleksjob nogensinde

Antallet af fleksjobbere har slået rekord. I 2017 var der 82.600 fuldtidspersoner i fleksjobordningen, hvilket er det højeste antal nogensinde. Særligt de senere år, siden reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft i 2013, har tilgangen til ordningen taget fart. Målet med reformen i 2013 var blandt andet, at flere skulle have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og færre skulle ende på varig passiv forsørgelse. 

Det første er i dén grad lykkedes, for de seneste fem år er antallet i fleksjobordningen vokset med knap 16.000 fuldtidspersoner. Det svarer til en stigning på 23 pct.

Tilgangen tilbage på 2012 niveau

Reform

I 2012 indgik den daværende regering - Socialdemokratiet, SF og Radikale - en aftale med Venstre, Liberal Alliance og Konservative om en reform af førtidspension og fleksjob. Reformen trådte i kraft 1. januar 2013. Formålet var, at flere skulle have en tilknytning til arbejdsmarkedet, og færre skulle ende på varig passiv forsørgelse.

Hovedpunkterne fra reformen var:

Førtidspension
Før: Førtidspension kan tilkendes alle over 18 år, som opfylder betingelserne.
Nu: Under 40 år: Som udgangspunkt er der ikke adgang til førtidspension med mindre det er helt åbenbart, at vedkommende ikke bliver i stand til at arbejde. I stedet tilbydes et individuelt tilrettelagt ressourceforløb i 1-5 år ad gangen.
Over 40 år: Pågældende skal som udgangspunkt have ét ressourceforløb, inden der kan tilkendes førtidspension.

Fleksjob
Før: Ingen tidsbegrænsning.
Arbejdsgiver betalte fuld løn og fik efterfølgende 1/2 eller 2/3 af lønnen refunderet fra kommunen.
Nu: Det første fleksjob for en 5-årig periode. Herefter for 5 år ad gangen for under 40-årige. Hvis over 40 år kan fleksjobbet evt. være varigt.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE