Udenlandske medarbejdere vigtige for Danmark

Beskæftigelse

Udenlandske medarbejdere vigtige for Danmark

Artikel

Udenlandske medarbejdere er en vital del af det danske arbejdsmarked.

Udenlandske medarbejdere udgør ca. 9 pct. af alle beskæftigede, og er en vital del af virksomheder i alle brancher over hele landet. Imidlertid tales der politisk ofte meget kritisk om udenlandsk arbejdskraft. Der er typisk tale om 3 fordomme:

  1. Udenlandske medarbejdere koster Danmark penge
  2. Udenlandske medarbejdere arbejder på dårligere vilkår end danskere
  3. Udenlandske medarbejdere tager jobbene fra danskere

Tallene viser dog tydeligt, at der er tale om netop fordomme og ikke fakta. De 3 ovennævnte fordomme bør i stedet erstattes af følgende 3 overskrifter:

1. Udenlandske medarbejdere er en god forretning for Danmark

Hvis vi ser på de 2 grupper af udlændinge, som er kommet til Danmark for at arbejde, så er der dels tale om personer fra andre EU-lande, herunder Norden, og dels personer med arbejdstilladelse fra såkaldt tredjelande, det vil sige lande uden for EU.

Hver eneste person fra de 2 grupper af udlændinge bidrager årligt i gennemsnit med 76.000 kr. til de fælles kasser. Det er dermed ikke bare en central del af det danske arbejdsmarked – de er også en god forretning for os og velfærdssamfundet. Det skyldes groft sagt, at de kommer til Danmark, når de er uddannede og klar til at arbejde, samt at de forlader Danmark igen, inden de bliver gamle og går på pension.

Til sammenligning koster hver dansker 5.000 kr., bl.a. fordi udgifterne til de første og sidste leveår fylder meget.

Stort overskud på udenlandske medarbejdere

2. Udenlandsk medarbejdere arbejder på samme vilkår som danskere

Hvis man ser på danske medarbejdere på virksomheder i den private sektor er 74 pct. dækket af en overenskomst. Det betyder, at de arbejder på sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår. En stor del af de resterende, som ikke er dækket af en overenskomst, er akademiske medarbejdere, der i stedet har en individuel ansættelsesaftale.

For udenlandske medarbejdere er tallet for det tilsvarende område 67 pct. Udenlandske medarbejdere arbejder dermed på samme vilkår som danskere. De er i vidt omfang omfattet af overenskomster og har derfor sædvanlige danske løn- og ansættelsesvilkår, jf. tabellen nedenfor.

Udlændinge typisk OK-dækkede

udlændinge typisk OK-dækkede

3: Der er job til både danskere og udenlandske medarbejdere

De seneste fem år er der kommet ca. 70.000 flere udenlandske medarbejdere i beskæftigelse i Danmark. Betyder det så, at der er kommet 70.000 færre danskere i arbejde? Nej, antallet af personer i beskæftigelse er nemlig også stigende, og i samme periode er der kommet 130.000 flere danskere i arbejde, jf. figur nedenfor.

Ændring i arbejdstyrken

Der er altså ikke tale om, at udenlandske medarbejdere skubber danskere ud af arbejdsmarkedet – de er tværtimod en forudsætning for, at vi i Danmark kan fortsætte med at udvikle produktion og beskæftigelse.

Læs mere om

BESKÆFTIGELSE