Arbejdsmiljø og sundhed

Mistrivsel hos unge er en trussel for fremtidens arbejdsmarked

Debatindlæg

Alt for mange unge mistrives, og hvis ikke der sættes ind i en tidlig alder, ender det med at koste dyrt både menneskeligt og økonomisk. DA og Lederne opfordrer i fællesskab til handling med konkrete initiativer som et nationalt videnscenter og nationale måltal.

- Af Pernille Knudsen, viceadministrerende direktør i DA, og Bodil Nordestgaard Ismiris, administrerende direktør i Lederne.

Ungdommen skal helst indeholde masser af glæde og læring. Det er en tid, hvor vi bliver formet som mennesker og skal skabe grundlaget for et godt liv, hvor vi kan udleve vores fulde potentiale både privat og på arbejdsmarkedet. I dag er der desværre for mange unge, som har ondt i livet både fysisk og mentalt, og det kan vi ikke leve med.

Vi kan endnu engang konstatere, at udviklingen går i den forkerte retning, hvor flere og flere unge oplever ensomhed og stress. Det viser en ny analyse, som Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE), netop har udarbejdet på vegne af Lederne og DA.

Analysen viser, at hele 29 procent af de unge, der mistrives som 15-årige, ikke er i arbejde eller uddannelse som 25-årige. Til sammenligning gælder det kun for otte procent af alle øvrige 25-årige. Og næsten halvdelen af dem, der ikke var i uddannelse eller job som 25-årige, er på offentlig forsørgelse som 40-årige.

Det er alarmerende tal, som kræver akut handling. For alle unge skal have mulighed for at slå til i livet og ingen skal stå tilbage på perronen. Slet ikke i en tid hvor vi mangler hænder til at løse de mange opgaver, der ligger og venter. Ikke mindst inden for den grønne omstilling. De unge er fremtidens arbejdskraft, og vi er som samfund helt afhængige af, at de trives.

Og der er flere gode grunde til at handle.

For hvis bedre sundhed og trivsel blandt 15-årige kan gøre, at blot en procent flere i hver kommende generation kommer i uddannelse eller arbejde som 25-årige, ville det styrke Danmarks BNP med 13,7 milliarder kroner om året.

Skal det lykkes, kræver det en bred og massiv indsats. Lederne og DA foreslår derfor fire konkrete initiativer:

Der skal vedtages nationale måltal for unges sundhed og trivsel, som alle aktører – eksempelvis skoler, foreninger, forældre og erhvervsliv – kan pejle efter. Derudover skal vi skal have sat gang i en omfattende indsats ude i kommunerne, der inddrager alle parter i stærke partnerskaber: Civilsamfundet, erhvervslivet og den kommunale verden, som kan påtage sig opgaven i fællesskab.

Samtidig er der behov for at klæde lærerne i folkeskolen langt bedre på til at hjælpe de unge, som har problemer med trivslen – eksempelvis ved styrket fokus på lige præcis denne udfordring under undervisningen på læreruddannelsen. Og endelig skal vi have nedsat et nationalt videnscenter, som kan komme med konkrete løsninger til både forebyggelse og behandling af mistrivsel.

Det skylder vi især de unge, men også samfundet og erhvervslivet. Vi må aldrig glemme, at fremtiden er ung.

Debatindlægget er bragt i Information den 19. september 2022.

Læs mere om

ARBEJDSMILJØ OG SUNDHED